Hoogstam Leu

Binnen Het Steenders Landschap, is een enthousiaste groep vrijwilligers actief met het beheren en onderhouden van hoogstam boomgaarden. De naam van deze groep: De Hoogstam Leu!

De vrijwilligers van de groep De HoogStam Leu, beheren, vaak buiten de vaste werkdagen om, een aantal boomgaarden die onder verantwoordelijkheid vallen van Het Steenders Landschap. Op werkdagen van Het Steenders Landschap, maar ook buiten deze dagen om, worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de boomgaarden.

Deze onderhoudstaken en -werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Snoeien: wintersnoei-Juniknip- zomersnoei.
Onderhoud: boompalen – boomspiegels-vraatbescherming -aanbrengen naambordjes enz
Schouwdagen bloesem – herfst—fruit

Op deze schouw-, beheers-, en onderhoudsdagen lopen wij met de vrijwilligers van de HoogStam Leu door de boomgaarden om bomen, bloesem en fruit van de veelal oude rassen te bekijken en te bespreken. Hoe staan  ze erbij?, wat is de smaak?, Zijn het handappels, moesappels of bewaarders?
Tijdens deze dagen proberen wij ook, in samenspraak met deskundigen als Henny Rossel van de NPV, nauwkeurig de namen van alle soorten in kaart te brengen en zo de bomen te voorzien van een ijzeren tag met daarop de juiste specificatie.

Het spreekt vanzelf dat onderling al veel informatie wordt uitgewisseld en dus extra kennis wordt vergaard. Ook is er de mogelijkheid voor het volgen van cursussen.

De coördinatie van deze beheers- en onderhoudsdagen door de groep HoogStam Leu wordt verzorgd door Fred Oostendorp en Fonnie Beuseker. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@hetsteenderslandschap.nl.

Informatie over de geplande werkzaamheden vindt u in de agenda