WELKOM

Welkom op de website van Het Steenders Landschap

Op deze website kunt u informatie vinden over onze vereniging en over de activiteiten die wij ontplooien. Actuele NIEUWSberichten vindt u onder MEEST RECENTE BERICHTEN

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) houdt zich bezig met het verbeteren en onderhouden van waardevolle landschapselementen op het grondgebied van de voormalige gemeente Steenderen. Dit doen we door onderhoudswerk aan landschapselementen, het maken van afspraken met eigenaren, het verzorgen van subsidie-aanvragen en het plegen van overleg met overheden. Meer over de vereniging kunt u lezen op de pagina Vereniging en in de periodieke Nieuwsbrieven.

HSL is vooral ook praktisch actief! Op onze zaterdagse werkdagen in de winter doet een wisselende groep enthousiaste vrijwilligers onderhouds- en andere werkzaamheden in het veld om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. De datums van de komende werkdagen zijn te vinden onder het kopje ‘Agenda’. Van de werkdagen kunt u een verslag en foto’s vinden onder Werkdagen
Buiten de werkdagen om worden ook specifieke klussen opgepakt door vrijwilligers in werkgroepverband. Denk hierbij aan patrijzen tellen, kruidenrijke akkerranden aanleggen, snoei van hoogstamboomgaarden,  steenuilenkasten beheren, enz., enz. Een mogelijk nieuwe werkgroep wordt ge├»ntroduceerd op de pagina Weidevogelbeheer.

Het Plantenbos ten zuiden van Steenderen (eigendom van de gemeente Bronckhorst) is ‘geadopteerd’ door HSL: daarin zijn we regelmatig aan het werk. Dat doen we op basis van het ‘Beheerplan Plantenbos’ dat HSL heeft gemaakt. Dat beheerplan en meer over het dorpsbos: zie via Plantenbos

U bent hartelijk welkom op onze werkdagen of om mee te praten over de gang van zaken rond de vereniging!

Ons werk steunen en lid worden? Klik hier voor meer informatie!