WELKOM

Welkom op de website van Het Steenders Landschap

Op deze website kunt u informatie vinden over onze vereniging en over de activiteiten die wij ontplooien. Actuele NIEUWSberichten vindt u hiernaast onder MEEST RECENTE BERICHTEN

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) houdt zich bezig met het verbeteren en onderhouden van waardevolle landschapselementen op het grondgebied van de voormalige gemeente Steenderen. Dit doen we door onderhoudswerk aan landschapselementen, het maken van afspraken met eigenaren, het verzorgen van subsidie-aanvragen en het plegen van overleg met overheden. Meer over de vereniging kunt u lezen op de pagina Vereniging en in de periodieke Nieuwsbrieven.

HSL is vooral ook praktisch actief! Op onze zaterdagse werkdagen in de winter doet een wisselende groep enthousiaste vrijwilligers onderhouds- en andere werkzaamheden in het veld om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. De datums van de komende werkdagen zijn te vinden onder het kopje ‘Agenda’ hiernaast. Van de werkdagen kunt u een verslag en foto’s vinden onder Werkdagen
Buiten de werkdagen om worden ook specifieke klussen opgepakt door vrijwilligers in werkgroepverband. Denk hierbij aan patrijzen tellen, kruidenrijke akkerranden aanleggen, snoei van hoogstamboomgaarden,  steenuilenkasten beheren, enz., enz. Een mogelijk nieuwe werkgroep wordt geïntroduceerd op de pagina Weidevogelbeheer.
De werkgroep Dorpsbos Steenderen heeft in mei 2021 een concept plan gepubliceerd voor het aanpassen van het Plantenbos naar het “Dorpsbos van Steenderen“. 

U bent hartelijk welkom op één van de werkdagen of om mee te praten over de gang van zaken rond de vereniging!

Ons werk steunen en lid worden? Klik hier voor meer informatie!