Home

Welkom op de website van Het Steenders Landschap

Op onze website kunt u informatie vinden over onze vereniging en de activiteiten die wij ontplooien.

Het Steenders Landschap houdt zich bezig met het verbeteren en onderhouden van waardevolle landschapselementen op het grondgebied van de voormalige gemeente Steenderen. Dit vindt plaats door het maken van afspraken met eigenaren, het verzorgen van subsidie-aanvragen en het plegen van overleg met overheden. Meer over de vereniging kunt u lezen op de pagina Vereniging en in de periodieke Nieuwsbrieven.

Het HSL is echter ook praktisch actief! Op onze werkdagen wordt met een groep enthousiaste vrijwilligers werkzaamheden gepleegd in het veld om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Over de activiteiten per project kunt u meer lezen onder Projecten. De agenda voor de komende werkdagen is te vinden onder het kopje ‘Agenda’ op deze site. Van de werkdagen kunt u een verslag en foto’s vinden onder Werkdagen.

Ter verbreiding van informatie onder de bewoners van Steenderen worden regelmatig artikelen geschreven voor het informatieblad en wordt periodiek een nieuwsbrief uitgegeven.

U bent hartelijk welkom op één van de werkdagen of om mee te praten over de gang van zaken rond de vereniging!

Ons werk steunen en lid worden? Klik hier voor meer informatie!