Werkdagen

Het Steenders Landschap organiseert in de wintermaanden 1 keer per
maand een werkdag. Op deze werkdagen wordt met een groep enthousiaste
vrijwilligers gewerkt aan het landschap rondom Steenderen.

Door op een link hieronder te klikken krijgt u een verslag en foto’s van de betreffende werkdag te zien.

9 maart 2024: veel werk verzet

3 februari 2024: Fruitbomen snoeien, wilgen knotten en stenen rapen

6 januari 2024: Fruitbomen snoeien boomgaarden Massink en Linzell

9 december 2023: wilgen knotten in Bronkhorst

4 november 2023: knotten langs de Leemstraat en takkenrillen in het Plantenbos

11 maart 2023: werken in het Plantenbos

4 februari 2023: wilgen knotten en Plantenbos

7 januari 2023: Kriegerije en nog veel meer

10 december 2022: Wilgen knotten rond de akker ‘de Kriegerije’ bij Bronkhorst

5 november 2022: wilgen knotten rond de ijsbaan en werkzaamheden in de boomgaard van Addink

13 juli 2022: vrijwilligersavond op de boerderij van familie Boschloo-Pelgrom

16 april 2022: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Werkdag 12 maart 2022: opruimwerk in de boomgaarden en onderhoud singel van Van Veldhuizen

Werkdag 19 februari 2022: werken langs de Leemstraat en in de houtsingel

Werkdag 5 februari 2022: werken in de houtsingel Leemstraat

4 februari 2022 : “De school kan de boom in”: wilgen knotten bij de IJsbaan

Werkdag 27 januari 2022: Wilgen geknot en nieuwe geplant in de Wolfstraat

Werkdag 11 december 2021: houtsingels snoeien langs boomgaard

Werkdag 6 november 2021: wilgen knotten in de Bakerwaard

2 augustus 2021: Zomerwerkavond Dorpsbos Steenderen

14 juli 2021: (natte) Zomerwerkavond en BBQ

17 april 2021: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Zomerwerkavond 15 juli 2020: werk in de boomgaarden en in het Plantenbos

Werkdag 18 april 2020: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Werkdag 14 maart 2020: gesnoeide takken opruimen in de boomgaarden en bomen planten in het Plantenbos

Werkdag 8 februari 2020: Knotten, snoeien en planten in Bronkhorst

“Je school kan de boom in”: wilgen knotten in Bronkhorst

Werkdag 11 januari 2020 – Wilgen knotten bij Rha

Werkdag 12 december 2019 Wilgen knotten aan de Paardestraat

Werkdag 2 november 2019 Wilgen knotten aan de Leemstraat

Werkdag 13 april 2019 Inzaaien akkerranden voor weidelandvogels en bestuivers

Werkdag 16 februari 2019 Wilgen planten Professorie Toldijk

Werkdag 9 februari 2019 JSKBDI en singel en wilgen van Uenk

Werkdag 12 januari 2019 Bomen planten op diverse locaties

Werkdag 15 december 2018 Wilgen knotten Leemstraat en stamppotbuffet

Werkdag 3 november 2018 Wilgen knotten Boek van Bronkhorst

Werkdag 10 maart 2018 Wilgen knotten uiterwaarden Bronkhorst met WBE

Werkdag 10 februari 2018 Snoeien en Lamstraat

Werkdag 13 januari 2018 Ieskeet en aanhanger

Werkdag 9 december 2017 Notenboomgaard en wilgen Ieskeet

Werkdag 4 november 2017 Notenboomgaard

Vrijwilligers en zomerwerkavond 21 juli 2017

Werkdag 11 maart 2017

De volgende werkdagen worden via de oude website getoond:

  22-06-2016 Zomer werkavond Meidoornhagen, fruitbomen onderhouden en vlechtheg
  12-03-2016 Bosplantsoen en boomgaarden Bosplantsoen aanplanten en snoeien + opruimen hoogstamboomgaarden. Bezoek burgermeester
  13-02-2016 Wilgen knotten in De Luur en onderhoud boomgaard Mennink Wilgen knotten en onderhoud boomgaard
  16-01-2016 Wilgen knotten Leemstraat Wilgen knotten
  12-12-2015 Wilgen knotten rond het Boek van Bronkhorst Wilgen knotten
  07-11-2015 Wilgen knotten in singel Leemstraatr Wilgen knotten
  07-03-2015 Heg vlechten, snoeien en opruimen boomgaarden Heg vlechten, snoeien en opruimen boomgaarden
  07-02-2015
(Facebook)
Wilgen knotten, Plantenbos en snoeien boomgaarden Wilgen knotten aan ijsbaan in aanvulling actie JSKDBI van 6 februari. Zagen Plantenbos voor aanleg poel. Onderhoud boomgaard Addink
  10-01-2015
(Facebook)
Heg vlechten en onderhoud knotbomen Heg vlechten langs boomgaard Massink aan de Molenkolkweg en onderhoud knotbomen aan de Lindenweg en in de singel aan de Onderstraat
  13-12-2014
(Facebook)
Diverse klussen Knotbomen bijplanten en onderhouden in de Luur en aan Leemstraat en singel bij Leemstraat, onderhoud boomgaard Mennink
  01-11-2014 of Facebook Wandelpad door Bakerwaard Nationale natuurwerkdag. In samenwerking met Baaks Belang aan het werk aan het nieuwe wandelpad door de Bakerwaard. Rasters opruimen, wandelpad toegankelijk maken
  11-06-2014 Zomer werkavond en vrijwillvrijwilligersavond Bomenspiegel bewerken met gemaaid gras, gezellige avond met BBQ en drankje
  08-03-2014 Diverse klussen Snoeien, opruimen Plantenbos, Vreekolk en Vredegoor
  08-02-2014 Plantenbos: oude zandweg en zomerdijk Vrijzetten van oude knotwilgen langs historische zandweg door het bos en het nog aanwezige restant van de oude zomerdijk van Steenderen
  18-01-2014 Boomgaard Addink en wilgen Paardestraat Fruitbomen snoeien, heg knippen en afrasteringpalen vervangen in boomgaard Addink en wilgen knotten aan Paardestraat
  14-12-2013 Singeld notenboomgaard Molenkolk Afzetten singel rond notenboomgaard bij Molenkolk aan de Bronkhorsterweg
  02-11-2013 Bos bij De Vreekolk Nationale natuurwerkdag! Vrijmaken laanbomen en opmaken van doorzicht naar grasland
  13-10-2013 Appels plukken voor Voedselbank In de boomgaarden aan de Molenkolkweg appels geplukt om beschikbaar te stellen aan de Voedselbank
  19-06-2013 Zomerwerkavond  
  08-03-2013
09-03-2013
JSKDBI en werkdag boomgaarden Wilgen knotten, onderhoud boomgaarden, inboet singel
  09-02-2013 Aanplant Wildeboer Bronkhorst Aanplant heg, struweelhaag en vogelbosje, plaatsen afrastering en knotten wilgen
  12-01-2013 Wilgen Boek van Bronkhorst Knotten wilgen, aanplant wilgen
  08-12-2012 Singel en knotwilgen De Luur Knotten wilgen, aanplant wilgen, onderhoud singel
  03-11-2012 Leemstraat en ijsbaan Nationale natuurwerkdag! Onderhoud singel Leemstraat en knotten Leemstraat en ijsbaan
  20-06-2011 Zomerwerkavond Meidoornhaag knippen, zomersnoei
  10-03-2012 Massink, veerpont, De Luur Onderhoud en snoeien boomgaard Massink, planten wilgen en eiken
  11-02-2012 Knotbomen Lindenweg Knotten van wilgen aan de Lindeweg in Rha
  14-01-2012 Knotbomen Leemstraat Knotten en aanplanten
van wilgen en elzen in een bomenrij aan de Leemstraat in Toldijk
  10-12-2011 Linzell en Addink Onderhoud Linzell II, meidoornhagen knippen Linzell en Addink, fruitbomen vervangen Addink
  05-11-2011 Onderhoud en uitbreiding
waardevolle singel in De Luur
Nationale natuurwerkdag! Singel opschonen, essen knotten
  24-09-2011 Appelplukdag Appels plukken en boomgaard Massink. Worden verwerkt tot sap in de mobiele sappers
  15-06-2011 Zomerwerkavond Meidoornhaag knippen, zomersnoei
  12-03-2011 IJsbaan, boomgaarden Massink en Linzell Plaatsen hek, snoeien, onderhoud boomgaarden
  12-02-2011 IJsbaan Toldijkseweg Afronden werkzaamheden 11-02, verwijderen gaas en palen, versnipperen
  11-02-2011 IJsbaan Toldijkseweg Knotten wilgen in het kader van Je School Kan De Boom In
  08-01-2011 Weiland Linzell Molenkolkweg Inplanten singels en hakhoutbosje weiland van de familie Linzell achter de boerderij aan de Molenkolkweg
  11-12-2010 Onderhoud boomgaard Addink, onderhoud knotbomen Onderhoud boomgaard Addink. Knotbomen onderhouden en bijplanten bij ijsbaan, Lindenweg, De Luur, Het Boek, Leemstraat, Paardestraat
  06-11-2010 Onderhoud en uitbreiding
waardevolle singel aan Onderstraat Bronkhorst
Nationale natuurwerkdag! Populieren dunnen,
wilgen knotten, singel opschonen, knotwilgen aanplanten, meidoorn
aanplanten
  09-06-2010 Zomerwerkavond Meidoornhaag knippen, hekken plaatsen
  13-03-2010 Afzetten singel, snoeien boomgaarden, plaatsen hek Afzetten van de singels rond de notenboomgaard van Massink, snoeien door HoogStam Leu en plaatsen nieuw toegangshek Molenkolk
  13-02-2010 Diverse klussen Aanplant wilgen, onderhoud singel Kleine Beek, toegangshek boomgaard Molenkolkweg, afrastering boomgaard Addink
  05-02-2010 Je School Kan De
Boom In
JSKDBI met groep
8 leerlingen van basisscholen in Steenderen
  09-01-2010 Wilgen in weiland De Luur Wilgen geknot in weiland aan weg tussen Steenderen en Doesburg ter hoogte van afslag naar Olburgen
  12-12-2009 Planten Aanplant eiken, beuken en haag boomgaard Addink
  07-11-2009 Werkdag afgelast!  
  17-06-2009 Zomerwerkavond Talud hooien,
meidoornhaag knippen, prikkeldraad aanbrengen
  14-03-2009 Werkdag Bronkhorst
en Veldkapel Baak
Wilgen knotten,
wandelpad verbeteren, bosje bij veldkapel onderhouden
  14-02-2009 Werkdag en aftrap
Hoog Stam Leu
Diverse klusjes
en aftrap Hoog Stam Leu. Snoeien, knotten, herstel rasters, Boek van
Bronkhorst, Slotheuvel Bronkhorst
  12-02-2009
13-02-2009
Je School Kan De
Boom In
JSKDBI met groep
8 leerlingen van basisscholen in Steenderen
  17-01-2009 Lustrum en werkdag Diverse klusjes
en viering 5 jarig lustrum. Snoeiinstructie, Kleine Beek, Paardestraat,
Boomgaard Addink, Linzell en Massink, Leemstraat
  13-12-2008 Leemstraat en singel Wilgen en elzen
knotten en opsnoeien, aanplant nieuwe knotwilgen
  01-11-2008 Bos bij de Vreekolk Onderhoud en dunnen
van bosaanplant
  08-03-2008 Allerhande klusjes Wilgen knotten,
bomen planten, snoeien struweel kleine beek
  16-02-2008 Wilgen knotten
in uiterwaarden Bronkhorst
In samenwerking
met WBE een rij wilgen knotten, nieuwe aanplant en een raster verzetten
  19-01-2008 Allerhande klusjes Snoeien struweel
kleine beek, assistentie buurtbewoners De Eiken bij Ooievaarsnest,
onderhoud boomgaard Mennink, snoeien Addink en Linzell onder begeleiding,
planten van meidoornhoog Addink
  15-12-2007 Boomgaarden Molenkolkweg
en Addink
Planten Meidoornhagen,
snoeien en mesten. Ophangen uilenkast
  03-11-2007 Bos bij de Vreekolk Onderhoud en dunnen
van bosaanplant
  17-03-2007 Singel De Russer
Toldijk
Onderhoud en uitbreiding
Singel bij Boerderij De Russer in Toldijk
  10-02-2007 Knotten in de uiterwaarden Knotten van oude
knotwilgen en aanplant
  13-01-2007 Allerhande klusjes Diverse werkzaamheden
en nieuwjaarsborrel
  09-12-2006 Singel en boomgaard
met notenbomen Bronkhorsterweg
Uitrasteren notenbomen
en afzetten singel
  04-11-2006 Bos bij de Vreekolk Dunnen van bos
en realiseren warme inham
  11-03-2006 Boomgaarden Linzell
en Massink Molenkolkweg Steenderen
Inboeten dode
bomen, mest bijbrengen, snoeien en meidoornhaag opschonen
  11-02-2006 Boomgaard Addink
Wehmestraat Steenderen
Opnieuw inplanten
oude hoogstam fruitboomgaard en plaatsen afrastering van eikenhouten
palen
  07-01-2006 Singel en knotwilgen
Toldijk
Onderhoud knotwilgen
bij ijsbaan, aan Leemstraat en rij achter Welkoop en onderhoud en
uitbreiding singel bij de ‘Russer’ aan ZE-weg in Toldijk
  10-12-2005 Bos bij de Vreekolk Onderhoud bos
en uitbreiding natuurwaarden bos bij de Vreekolk J.F. Oltmanstraat
Steenderen. Dunnen bos
  05-11-2005 Onderhoud en uitbreiding
waardevolle singel aan Onderstraat Bronkhorst
Populieren dunnen,
wilgen knotten, singel opschonen, knotwilgen aanplanten, meidoorn
aanplanten
  11-03-2005
12-03-2005
Opnieuw inplanten
oude boomgaard Molenkolkweg
Appel- en Perenbomen
planten, Meidoornhaag planten, werkmiddag “Je school kan de boom
in”
  05-02-2005 Diverse werkzaamheden
in verschillende projecten
Knotwilgen aanplanten,
fruitbomen snoeien, vraatbeschermers aanbrengen, bomen uitrasteren
  15-01-2005 Rij
knotwilgen en elzen aan de Leemstraat Toldijk
Knotten en aanplanten
van wilgen en elzen in een bomenrij aan de Leemstraat in Toldijk
  11-12-2004 Boomgaard
Mennink
Rij knotwilgen Paardestraat
Onderhoud en uitbreiding
van de Boomgaard Mennink aan de Dorpsstraat in Steenderen
Knotten en aanplanten van wilgen aan de Paardestraat Steenderen
  26-11-2004 ‘Met
je school de boom in’ werkmiddag voor de schooljeugd van groep 7 en
8
Onderhoud en uitbreiding
van de Boomgaard Mennink aan de Dorpsstraat in Steenderen
  06-11-2004 Singel
Leemstraat 1 Steenderen
Onderhoud en uitbreiding
van een oude singel
  20-03-2004 IJsbaan
Toldijkseweg
Planten en uitrasteren
knotwilgen op wal rond ijsbaan
  06-03-2004 Boomgaarden
Huize Landlust en Molenkolk
Instructie snoeien
hoogstam fruitbomen en het in de praktijk brengen hiervan. Onderhoud
aan fruitbomen
  14-02-2004 Oever
Kleine Beek, boomgaarden Molenkolk
Deze al gerealiseerde
natuurvriendelijke oever wordt opnieuw ingericht door het HSL
  17-01-2004 Boomgaard Weduwe Addink Uitbreiding en verbetering van een
hoogstamfruitboomgaard

Overige activiteiten:

Naast de werkdagen tracht Het Steenders Landschap andere activiteiten te organiseren om de betrokkenheid van de inwoners van Steenderen met natuur en landschap rond Steenderen te vergroten. Onderstaand is een overzicht gegeven van een aantal aanvullende activiteiten. Klik op de link om een verslag van een activiteit te bekijken.

  26-05-2016 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  03-06-2015 Informatieavond Plantenbos
Vrijwilligers- en Ledenavond
Gezellige avond voor leden en vrijwilligers en informatieavond over de waarde van en de plannen met het Plantenbos
  11-06-2014 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  05-06-2013 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  30-05-2012 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  25-05-2011 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  26-05-2010 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  26-05-2009 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  28-05-2008 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  05-06-2007 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  31-05-2006 Vrijwilligers- en Ledenavond Gezellige avond voor leden en vrijwilligers
  09-06-2005 Opening van de struinroute Opening van de struinroute, een wandeling
in de driehoek Baak-Bronkhorst-Steenderen
  10-06-2004 Fietstocht Informatie fietstocht langs bestaande
en nieuwe projecten