Plantenbos Steenderen

PLAN ontwikkeling Dorpsbos

In najaar 2019 is de werkgroep Dorpsbos van Het Steenders Landschap gestart. Deze werkgroep heeft voorstellen gemaakt om het Plantenbos (een bos uit de ruilverkavelingperiode, zie kaartje) te revitaliseren, en om er een aantal functies in te creëren die horen in een dorpsbos, zoals bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk wandelpad en kinderspeelplekken.

De werkgroep heeft hiervoor een plan gemaakt. Dat “Plan voor verfraaien en multifunctioneler inrichten van het dorpsbos” (versie van mei 2021) kunt u hier inzien.
De werkgroep Dorpsbos is daarmee klaar met haar werk en is gestopt met haar werk. Het plan zal vanaf najaar 2022 stapsgewijs worden uitgevoerd door vrijwilligers van Het Steenders Landschap.

BEHEERPLAN Plantenbos

Op verzoek van het bestuur van Het Steenders Landschap heeft de ecoloog Dick van Hoffen (ook lid van HSL) een beheerplan voor het Plantenbos gemaakt. Daarbij heeft Dick mede gebruik gemaakt van het plan dat door de werkgroep Dorpsbos is gemaakt (zie hierboven). Het plan is besproken met de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt – die immers  formeel de beheerder van het Plantenbos is en blijft; zij zijn ermee akkoord.
Het bestuur gaat het beheerplan – versie september 2022 – nu aanbieden aan de gemeente.

U kunt het beheerplan hier (klik) inzien.
Voor opmerkingen of suggesties over het beheerplan houden wij ons natuurlijk aanbevolen.
De onderhoudswerkzaamheden van de HSL-vrijwilligers in het Plantenbos zullen vanaf najaar 2022 binnen de kaders van het beheerplan worden uitgevoerd.