Werkgroep Steenuilen

Verslag seizoen 2021: de resultaten

Vanaf begin mei 2021 zijn de leden van de werkgroep een aantal keren op pad geweest. Eerst om na te gaan welke van de nestkasten bezet waren en daarna om het resultaat van het broedsel te zien.

Na het broedseizoen is de balans opgemaakt: dit jaar zijn 134 jonge steenuiltjes zijn gewogen, opgemeten en geringd. Dat zijn er fors minder dan vorig jaar toen we er 180 hebben geringd en ook minder dan in 2019 toen wij er 150 hebben geringd. Desondanks blijft het mooi dat er weer een aantal uiltjes uitgevlogen. We weten dat in de natuur elk jaar fors kan verschillen, en dat geldt dus ook voor het broedsucces van steenuilen; hopelijk gaat de langjarige trend niet neergaand worden.

seizoengeringde jongen
2019150
2020180
2021134
TABEL: broedsucces steenuilen in Steenderen en omgeving over 3 seizoenen

We weten nog niet precies waardoor het lagere aantal dit jaar komt, daar hebben we ook het landelijke beeld en het oordeel van de experts voor nodig. Dit jaar hebben we namelijk wel meer eieren en bezette kasten aangetroffen in 52% van alle kasten die wij in beheer hebben. Maar hiervan zijn maar liefst 32 legsels met in totaal 97 eieren mislukt. Komt het door het koudere en natte voorjaar of liggen daar andere oorzaken aan te grondslag?

Helaas hebben we ook dit jaar nestkasten aangetroffen die, ondanks de beveiliging, zijn leeggeroofd door marters of andere rovers. Die hebben het niet alleen voorzien op de eieren maar ook op de jongen: als die uitvliegen zijn ze kwetsbaar. Het is in die periode belangrijk om onder de nestkast wat oude dakpannen, takken, een pallet neer te leggen waar de jonkies onder weg kunnen kruipen. Ook is het verstandig om drinkbakken op het erf te voorzien van ondiepe plekken, gaas of jute, zodat de jonge uiltjes er weer uit kunnen klimmen. En: bind de kat een belletje om. Gelukkig zijn nagenoeg alle kasteigenaren zo betrokken bij het wel en wee van de uiltjes dat we deze hulpmiddelen ook vaak onder de kast aantreffen. In een aantal kasten hebben de werkgroepleden wat aanpassingen door kunnen voeren zodat de marter niet zomaar naar binnen kan. Dit lukt helaas niet in ieder type kast.

In de komende periode zullen we op een aantal adressen nog wat onderhoudswerk aan kasten doen zodat die weer klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Dat lukt wellicht niet bij iedere kast waar wat aan gedaan moet worden maar we proberen er zoveel mogelijk te doen.

Er zijn ook dit jaar weer enkele ‘terugmeldingen’ ontvangen: dat betekent dat een dood steenuiltje is gevonden of een ouderdier in een andere nestkast in een ander gebied. Als het diertje is geringd, kan die online bij GRIEL Vogeltrekstation Nederland worden gemeld. Vindplaats, datum en ringnummer kunnen ook worden doorgegeven aan een van de werkgroepleden. Als de doodsoorzaak niet bekend is, kan het uiltje worden onderzocht.

We kijken alweer uit naar volgend jaar en hopen dan op minder mislukte broedsels.

Twee leden gaan helaas stoppen met deelname aan de werkgroep: Joosje Reijenga en Karin van Heijst. Wij bedanken hen heel erg voor hun inbreng in de afgelopen jaren! Met de overige leden van de werkgroep hebben wij volgend jaar gelukkig nog voldoende bezetting om alle kasten langs te gaan.