9 maart 2024: Veel werk verzet!

Het is elke maand weer inschatten hoeveel vrijwilligers deelnemen aan de werkochtend en het is puzzelen welke klussen moeten en kunnen worden uitgevoerd. Natuurlijk wordt er door het bestuur een jaarplanning gemaakt maar zaken als de terreingesteldheid, het weer en het aantal werkers maken dat er soms geïmproviseerd moet worden. 

Zo ook de laatste werkdag op 9 maart j.l. De planning was om wilgen te knotten in de uiterwaarden. Helaas was het daar zo nat dat dit onmogelijk was. 

Snel is van de nood een deugd gemaakt. Er waren nog diverse klussen blijven liggen, dus is er snel geschakeld en is er op 9 maart op maar liefst zes locaties het nodige werk uitgevoerd door de bijna 30 trouwe vrijwilligers. 

In het kort volgt hier een overzicht van wat er die ochtend zoal is uitgevoerd. 

De start in de Ieskeet was wat afwijkend van andere werkdagen. Herman Letteboer uit Hummelo, voormalig bestuurslid van de ‘Imkersvereniging Steenderen en omstreken’, was aanwezig om aan HSL een bedrag van ruim 900 euro te overhandigen dat overbleef na de opheffing van deze Imkersvereniging. Uiteraard is HSL het voormalige bestuur en de leden van deze vereniging buitengewoon dankbaar daarvoor.

Na de gebruikelijke welkomstwoorden, uitleg van de werkzaamheden en het ARBO-praatje over veilig werken gingen de mannen (helaas geen vrouwelijke deelname deze ochtend) aan de slag.

 • Wilfried Berendsen van ’t Onderholt heeft alle takken versnipperd van de knotbomen in Bronkhorst en in Toldijk die we deze winter tijdens de werkdagen hebben geknot. Een paar vrijwilligers hebben geholpen om de takken die bleven liggen in het weiland op te ruimen. 
 • De HoogStamLeu zijn met wat vrijwilligers aan het werk geweest in de boomgaard van Addink. Veel fruitbomen zijn gesnoeid en de takken zijn verzameld en afgevoerd naar de rand van de boomgaard in afwachting van de versnipperaar. De nog niet gesnoeide fruitbomen worden de aankomende weekenden door de HoogStamLeu onder handen genomen.
 • Langs de heg van de Paardenstraat naar het Plantenbos hebben we 6 fruitbomen, een eik en een linde geplant. Dit in aanvulling op de bomen die we vorig jaar hebben geplant.
 • Een paar man hebben twee knotbomen die in de rand van de Molenkolk staan bijgewerkt en geknot. Tevens de opslag van iepen in de meidoornhaag verwijderd zodat deze heg weer mechanisch onderhouden kan worden.
 • Bij de IJsbaan is snoeihout verzameld en zijn 6 knotwilgen geplant.
 • In Plantenbos zijn een aantal omgevallen bomen, die overlast veroorzaakten voor de aanliggende buren, opgeruimd. De takken in de buurt van de poel zijn op een takkenril gelegd. Van vrijgekomen boomstammen hebben de creatieve leden nog snel even een natuurlijk bankje gemaakt naast de poel. 
  De enige grote acacia in Plantenbos, die in de verdrukking stond van andere bomen, heeft wat meer ruimte gekregen.
  Er zijn Hondsroos en Egelantier struiken geplant die zorgen voor meer biodiversiteit en schuilgelegenheid voor vogels.
  Sander Sesink, die zich wat meer wil richten op machinaal groenonderhoud, heeft nieuwe apparatuur aangeschaft waaronder een kleine tractor met een klepelmaaier. Hij heeft de bramen die overlast veroorzaken verpulverd.

Al met al was het een hectische maar ook nuttige en zeker gezellige werkdag. Net als tijdens de andere werkdagen zijn alle klussen afgerond en daar wil het bestuur alle vrijwilligers hartelijk voor bedanken!