9 maart 2024: Veel werk verzet!

Het is elke maand weer inschatten hoeveel vrijwilligers deelnemen aan de werkochtend en het is puzzelen welke klussen moeten en kunnen worden uitgevoerd. Natuurlijk wordt er door het bestuur een jaarplanning gemaakt maar zaken als de terreingesteldheid, het weer en het aantal werkers maken dat er soms geïmproviseerd moet worden. 

Zo ook de laatste werkdag op 9 maart j.l. De planning was om wilgen te knotten in de uiterwaarden. Helaas was het daar zo nat dat dit onmogelijk was. 

Snel is van de nood een deugd gemaakt. Er waren nog diverse klussen blijven liggen, dus is er snel geschakeld en is er op 9 maart op maar liefst zes locaties het nodige werk uitgevoerd door de bijna 30 trouwe vrijwilligers. 

In het kort volgt hier een overzicht van wat er die ochtend zoal is uitgevoerd. 

De start in de Ieskeet was wat afwijkend van andere werkdagen. Herman Letteboer uit Hummelo, voormalig bestuurslid van de ‘Imkersvereniging Steenderen en omstreken’, was aanwezig om aan HSL een bedrag van ruim 900 euro te overhandigen dat overbleef na de opheffing van deze Imkersvereniging. Uiteraard is HSL het voormalige bestuur en de leden van deze vereniging buitengewoon dankbaar daarvoor.

Na de gebruikelijke welkomstwoorden, uitleg van de werkzaamheden en het ARBO-praatje over veilig werken gingen de mannen (helaas geen vrouwelijke deelname deze ochtend) aan de slag.

 • Wilfried Berendsen van ’t Onderholt heeft alle takken versnipperd van de knotbomen in Bronkhorst en in Toldijk die we deze winter tijdens de werkdagen hebben geknot. Een paar vrijwilligers hebben geholpen om de takken die bleven liggen in het weiland op te ruimen. 
 • De HoogStamLeu zijn met wat vrijwilligers aan het werk geweest in de boomgaard van Addink. Veel fruitbomen zijn gesnoeid en de takken zijn verzameld en afgevoerd naar de rand van de boomgaard in afwachting van de versnipperaar. De nog niet gesnoeide fruitbomen worden de aankomende weekenden door de HoogStamLeu onder handen genomen.
 • Langs de heg van de Paardenstraat naar het Plantenbos hebben we 6 fruitbomen, een eik en een linde geplant. Dit in aanvulling op de bomen die we vorig jaar hebben geplant.
 • Een paar man hebben twee knotbomen die in de rand van de Molenkolk staan bijgewerkt en geknot. Tevens de opslag van iepen in de meidoornhaag verwijderd zodat deze heg weer mechanisch onderhouden kan worden.
 • Bij de IJsbaan is snoeihout verzameld en zijn 6 knotwilgen geplant.
 • In Plantenbos zijn een aantal omgevallen bomen, die overlast veroorzaakten voor de aanliggende buren, opgeruimd. De takken in de buurt van de poel zijn op een takkenril gelegd. Van vrijgekomen boomstammen hebben de creatieve leden nog snel even een natuurlijk bankje gemaakt naast de poel. 
  De enige grote acacia in Plantenbos, die in de verdrukking stond van andere bomen, heeft wat meer ruimte gekregen.
  Er zijn Hondsroos en Egelantier struiken geplant die zorgen voor meer biodiversiteit en schuilgelegenheid voor vogels.
  Sander Sesink, die zich wat meer wil richten op machinaal groenonderhoud, heeft nieuwe apparatuur aangeschaft waaronder een kleine tractor met een klepelmaaier. Hij heeft de bramen die overlast veroorzaken verpulverd.

Al met al was het een hectische maar ook nuttige en zeker gezellige werkdag. Net als tijdens de andere werkdagen zijn alle klussen afgerond en daar wil het bestuur alle vrijwilligers hartelijk voor bedanken!

3 Februari, fruitbomen snoeien, wilgen knotten en stenen rapen

Onder prima omstandigheden (bewolkt maar droog en voorjaarstemperaturen) hebben ruim 30 vrijwilligers weer veel werk verzet. Tijdens de opening is aandacht besteed aan het plotselinge overlijden van Stef Niessink. Stef is een groot aantal jaren actief geweest als vrijwilliger en droeg de HSL een warm hart toe.

Tijdens het welkomst woord is ook melding gemaakt van de start van de bomenaanplant langs de L.Dolfingweg en de Emmerweg en het succesvolle verloop van het hagen project. Verder is gemeld dat de “klussen groep” de afgelopen weken een aantal knotwilgen heeft gepland langs het perceel van Uenk aan de Doesburgseweg.
Na de toelichting op de werkzaamheden door Harry en de ARBO- instructies door Lucas zijn 25 vrijwilligers aan de slag gegaan met het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard van Linzell. Mede door de vakkundige aanwijzingen van de Hoogstamleu zijn er “meters gemaakt”.
De “motorzaag groep”, aangevuld met enkele handlangers, hebben een aantal knotwilgen in Toldijk gekortwiekt. Ook deze actie is succesvol verlopen.
In de tussentijd heeft Martin van Dijk op professionele wijze een scheef gewaaide knotwilg bij de ijsbaan gered door deze met behulp van een lier weer in het lood te zetten en te knotten.
Tot slot hebben drie vrijwilligers de nodige stenen geraapt op het perceel van “het Boek” waarmee wordt voorkomen dat deze het komend voorjaar in de maaimachine terecht komen. De “timmer kar”  van Henk Harmsen kwam hierbij goed van pas.

De ochtend is afgesloten met de traditionele borrel en heerlijke soep van Manja en Gerda.

6 januari 2024: Fruitbomen snoeien boomgaarden Massink en Linzell

Op zaterdag 6 januari zijn ca. 30 vrijwilligers aan de slag gegaan om onder begeleiding van de HoogStamLeu te snoeien n de boomgaarden van Linzell en Massink. 

Na de aftrap in de Ieskeet zijn we gezamenlijk naar de boomgaarden gefietst waarbij eerst het snoeiwerk in de boomgaard van Massink af is gemaakt en een begin is gemaakt met snoeien in de boomgaard van Linzell. Er is vooral waterlot weggesnoeid en bij een aantal bomen is ook wat vorm- en onderhoudssnoei toegepast om lucht en licht in de boomkronen te brengen. Daarnaast zijn er een aantal mensen wilgen gaan planten bij de IJsbaan en in de Luur.

Het eindresultaat mag er zijn, een blik op de nu volledig gesnoeide boomgaard van Massink is een lust voor het oog! Deze kan er weer even tegenaan.

Tijdens de werkzaamheden heeft de catering iedereen voorzien van koffie, thee en oliebollen. De ochtend werd afgesloten met een borrel, kop snert en broodjes knakworst.