Werkdag 13 maart 2021 GAAT NIET DOOR !!

Helaas zal dit nieuwsbericht niet als een verrassing komen.
Gezien de voortdurende corona-situatie heeft het bestuur van Het Steenders Landschap moeten besluiten om de geplande werkochtend op zaterdag 13 maart a.s. niet door te laten gaan.
De corona-situatie en de huidige corona-ontwikkelingen maken het nog steeds onmogelijk om dan een veilige en verantwoorde werkdag te organiseren.
Bij dit besluit heeft het bestuur meegewogen dat veel van onze zaterdagse werkers tot de corona-risicogroep behoren, en dat de meesten op 13 maart nog niet gevaccineerd zullen kunnen zijn.

Werk in uitvoering in Dorpsbos Steenderen

De leden van de HSL-werkgroep Dorpsbos (Plantenbos) hebben op zaterdag 20 februari 2021 gewerkt in het bos; dat is weer eens wat anders dan vergaderen.

Er is een berg van 10 m3 “Achterhoeks pad-vast” aangevoerd, betaald door de gemeente Bronckhorst. Met dat speciale materiaal kunnen wandelpaden worden verstevigd en “verhard” zodat ook kinderwagens en rolstoelen in ons Dorpsbos kunnen komen.
De leden van de werkgroep hebben een zaterdagmiddag gesjouwd en geharkt om een deel van die berg te verwerken op een deel van het wandelpad.

Een week later hebben weer andere HSL-ers met hulp van een machine het pad alweer een flink stuk verder verhard.

Standpunt over hoge windmolens

In het kader van de discussie die in het hele land en ook in onze gemeente wordt gevoerd over plaatsing van hoge windmolens heeft de gemeente Bronckhorst onder andere onze vereniging Het Steenders Landschap (HSL) uitgenodigd om hierover mee te praten. 
Ten behoeve van dat overleg heeft het bestuur van de vereniging Het Steenders Landschap (HSL) het volgende standpunt ingenomen over hoge windmolens in ons landschap

1) Vanuit de doelstellingen van onze landschapsvereniging zijn wij tegen het plaatsen van hoge windmolens in ons landschap. Deze leiden tot verdere verrommeling van ons toch al behoorlijk aangetaste kwetsbare open landschap.

2) Wij roepen eenieder op om beter na te denken over alternatieven voor energiewinning die ons landschap minder belasten. 

3) Als en wanneer plaatsing van hoge windmolens in onze gemeente onvermijdelijk is, dan heeft het vanuit landschapsbelang de voorkeur om dat niet/minder in open vlakke gebieden te doen en meer in beboste gebieden, omdat hoge windmolens daar soms iets minder verstorend kunnen zijn. 

Werkdag 6 februari 2021 – GAAT NIET DOOR !!

Vanwege de corona-situatie kan helaas ook de voor 6 februari geplande werkdag niet doorgaan.

Het bestuur zal zich binnenkort beraden over de mogelijkheden voor het organiseren van werkdagen in het resterende werkseizoen.
Daarbij valt wellicht te denken – mits de corona-situatie dat toelaat – aan extra werkdagen in maart en april 2021, om de opgelopen onderhoudsachterstand in te halen.
>> Heeft u hier ideeën over – voor of tegen – laat het ons dan alsjeblieft weten met een e-mailtje aan info@hetsteenderslandschap.nl of via de contactpagina.

Werkdag 9 januari 2021 – GAAT NIET DOOR !!

Helaas moeten we constateren dat als gevolg van de corona-maatregelen ook de op 9 januari 2021 geplande werkdag niet kan doorgaan.

Het bestuur zal zich begin 2021 beraden over de mogelijkheden voor het organiseren van werkdagen in het resterende werkseizoen.
Daarbij valt wellicht te denken – mits de corona-situatie dat toelaat – aan extra werkdagen in maart en april 2021, om de opgelopen onderhoudsachterstand in te halen.
>> Heeft u hier ideeën over – voor of tegen – laat het ons dan alsjeblieft weten met een e-mailtje aan info@hetsteenderslandschap.nl of via de contactpagina.

Werkdag 12 december GAAT NIET DOOR !!

Het bestuur van HSL heeft moeten besluiten om de geplande werkochtend op zaterdag 12 december a.s. niet door te laten gaan.
De corona-situatie maakt het nog steeds onmogelijk om een veilige en verantwoorde werkdag te organiseren.

Ook de op zaterdag 9 januari a.s. geplande werkdag kan om dezelfde reden waarschijnlijk niet doorgaan; wij zullen u daarover begin 2021 nader berichten.

Het bestuur wenst u toe:
goede gezondheid, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

“Schriftelijke jaarvergadering 2020” afgesloten

Op 11 oktober j.l. kregen alle HSL-leden het Jaarverslag 2019-2020 van HSL toegezonden. Daarmee werd de “schriftelijke jaarvergadering 2020” geopend.
In de 2 weken sindsdien hebben we per email 7 reacties van leden ontvangen: allemaal positieve reacties, en geen nadere vragen. Behalve de vraag hoeveel leden HSL per 30 juni 2020 had; dat waren er 219, en niet 2019 zoals abusievelijk in het Jaarverslag stond.
Nu er binnen de 2-weekstermijn geen vragen zijn binnengekomen die nadere beantwoording vergen is de procedure beëindigd.
De voorstellen van het Bestuur, zoals verwoord in par. 5 van het Jaarverslag 2019-2020 (klik hier), zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld.
Met dank aan Rob Krassenberg, die het Bestuur verlaat, en met een welkom aan Martin Nieuwenhuis, die toetreedt tot het Bestuur.

>> De ‘schriftelijke jaarvergadering 2020‘ van Het Steenders Landschap is hiermee per 25-10-2020 gesloten. <<

Werkdag 7 november GAAT NIET DOOR

Vanwege de corona-situatie heeft het Bestuur helaas moeten besluiten om de op 7 november a.s. geplande werkdag af te gelasten; deze werkdag GAAT NIET DOOR.
Ook de landelijke Natuurwerkdag die op 7 november gehouden zou worden gaat niet door; zie op https://www.natuurwerkdag.nl

Of de volgende geplande werkdag op 12 december a.s. kan doorgaan zal het Bestuur begin december beoordelen.

Schriftelijke jaarvergadering gestart

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Vereniging vindt gebruikelijk plaats in oktober. Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door de coronamaatregelen, en omdat een aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur moeten besluiten om dit jaar geen fysieke ALV te houden in een zaaltje.

In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van een schriftelijk Jaarverslag. Dat Jaarverslag hebben wij op 11 oktober aan alle HSL-leden toegezonden met daarin ook een uitleg over de verdere procedure van de “schriftelijke ALV”.

Jaarvergadering afgelast

Het verenigingsjaar van HSL loopt van 1 juli tot 30 juni. In de voorgaande jaren organiseerde het bestuur in oktober een zogenaamde “Algemene Leden Vergadering (ALV)”. Daarin vertelde het Bestuur wat er in het voorbije jaar zoal was gedaan, en werden de jaarcijfers gepresenteerd en behandeld. Tenslotte verleenden de aanwezige leden “decharge aan het bestuur over het beleid in het voorgaande jaar”; in gewoon Nederlands: de leden keurden het beleid goed.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) was dit jaar gepland op dinsdagavond 13 oktober 2020. Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door de coronamaatregelen, en omdat een aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur echter moeten besluiten om dit keer geen fysieke ALV te houden.

De op 13-10 geplande ALV GAAT DUS NIET DOOR.

In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van een schriftelijk Jaarverslag. Dat Jaarverslag hebben wij op 11 oktober aan alle HSL-leden toegezonden met daarin ook een uitleg over de verdere procedure van de “schriftelijke ALV”.