9 maart 2024: Veel werk verzet!

Het is elke maand weer inschatten hoeveel vrijwilligers deelnemen aan de werkochtend en het is puzzelen welke klussen moeten en kunnen worden uitgevoerd. Natuurlijk wordt er door het bestuur een jaarplanning gemaakt maar zaken als de terreingesteldheid, het weer en het aantal werkers maken dat er soms geïmproviseerd moet worden. 

Zo ook de laatste werkdag op 9 maart j.l. De planning was om wilgen te knotten in de uiterwaarden. Helaas was het daar zo nat dat dit onmogelijk was. 

Snel is van de nood een deugd gemaakt. Er waren nog diverse klussen blijven liggen, dus is er snel geschakeld en is er op 9 maart op maar liefst zes locaties het nodige werk uitgevoerd door de bijna 30 trouwe vrijwilligers. 

In het kort volgt hier een overzicht van wat er die ochtend zoal is uitgevoerd. 

De start in de Ieskeet was wat afwijkend van andere werkdagen. Herman Letteboer uit Hummelo, voormalig bestuurslid van de ‘Imkersvereniging Steenderen en omstreken’, was aanwezig om aan HSL een bedrag van ruim 900 euro te overhandigen dat overbleef na de opheffing van deze Imkersvereniging. Uiteraard is HSL het voormalige bestuur en de leden van deze vereniging buitengewoon dankbaar daarvoor.

Na de gebruikelijke welkomstwoorden, uitleg van de werkzaamheden en het ARBO-praatje over veilig werken gingen de mannen (helaas geen vrouwelijke deelname deze ochtend) aan de slag.

 • Wilfried Berendsen van ’t Onderholt heeft alle takken versnipperd van de knotbomen in Bronkhorst en in Toldijk die we deze winter tijdens de werkdagen hebben geknot. Een paar vrijwilligers hebben geholpen om de takken die bleven liggen in het weiland op te ruimen. 
 • De HoogStamLeu zijn met wat vrijwilligers aan het werk geweest in de boomgaard van Addink. Veel fruitbomen zijn gesnoeid en de takken zijn verzameld en afgevoerd naar de rand van de boomgaard in afwachting van de versnipperaar. De nog niet gesnoeide fruitbomen worden de aankomende weekenden door de HoogStamLeu onder handen genomen.
 • Langs de heg van de Paardenstraat naar het Plantenbos hebben we 6 fruitbomen, een eik en een linde geplant. Dit in aanvulling op de bomen die we vorig jaar hebben geplant.
 • Een paar man hebben twee knotbomen die in de rand van de Molenkolk staan bijgewerkt en geknot. Tevens de opslag van iepen in de meidoornhaag verwijderd zodat deze heg weer mechanisch onderhouden kan worden.
 • Bij de IJsbaan is snoeihout verzameld en zijn 6 knotwilgen geplant.
 • In Plantenbos zijn een aantal omgevallen bomen, die overlast veroorzaakten voor de aanliggende buren, opgeruimd. De takken in de buurt van de poel zijn op een takkenril gelegd. Van vrijgekomen boomstammen hebben de creatieve leden nog snel even een natuurlijk bankje gemaakt naast de poel. 
  De enige grote acacia in Plantenbos, die in de verdrukking stond van andere bomen, heeft wat meer ruimte gekregen.
  Er zijn Hondsroos en Egelantier struiken geplant die zorgen voor meer biodiversiteit en schuilgelegenheid voor vogels.
  Sander Sesink, die zich wat meer wil richten op machinaal groenonderhoud, heeft nieuwe apparatuur aangeschaft waaronder een kleine tractor met een klepelmaaier. Hij heeft de bramen die overlast veroorzaken verpulverd.

Al met al was het een hectische maar ook nuttige en zeker gezellige werkdag. Net als tijdens de andere werkdagen zijn alle klussen afgerond en daar wil het bestuur alle vrijwilligers hartelijk voor bedanken!

10 februari 2024: plantgoed voor ruim 1,1 km nieuwe hagen uitgereikt

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) heeft samen met de gemeente Bronckhorst gezorgd voor 1.150 strekkende meter nieuwe hagen rondom Steenderen !!

Achttien enthousiaste deelnemers aan de actie hebben zaterdag 10 februari j.l. het bestelde plantmateriaal – totaal 4.580 struikjes – opgehaald. Twee deelnemers deden dat zelfs per fiets. Dezer dagen planten de deelnemers hun nieuwe hagen zelf.
De deelnemers betaalden een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest is betaald door de gemeente Bronckhorst.
Vorig jaar organiseerde Het Steenders Landschap deze hagen-actie ook al: toen is 650 m’ nieuwe hagen aangeplant door 10 deelnemers. Dus het landschap rondom Steenderen wordt mooier.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Voor een kort projectverslag over deze actie, klik hier.

3 Februari, fruitbomen snoeien, wilgen knotten en stenen rapen

Onder prima omstandigheden (bewolkt maar droog en voorjaarstemperaturen) hebben ruim 30 vrijwilligers weer veel werk verzet. Tijdens de opening is aandacht besteed aan het plotselinge overlijden van Stef Niessink. Stef is een groot aantal jaren actief geweest als vrijwilliger en droeg de HSL een warm hart toe.

Tijdens het welkomst woord is ook melding gemaakt van de start van de bomenaanplant langs de L.Dolfingweg en de Emmerweg en het succesvolle verloop van het hagen project. Verder is gemeld dat de “klussen groep” de afgelopen weken een aantal knotwilgen heeft gepland langs het perceel van Uenk aan de Doesburgseweg.
Na de toelichting op de werkzaamheden door Harry en de ARBO- instructies door Lucas zijn 25 vrijwilligers aan de slag gegaan met het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard van Linzell. Mede door de vakkundige aanwijzingen van de Hoogstamleu zijn er “meters gemaakt”.
De “motorzaag groep”, aangevuld met enkele handlangers, hebben een aantal knotwilgen in Toldijk gekortwiekt. Ook deze actie is succesvol verlopen.
In de tussentijd heeft Martin van Dijk op professionele wijze een scheef gewaaide knotwilg bij de ijsbaan gered door deze met behulp van een lier weer in het lood te zetten en te knotten.
Tot slot hebben drie vrijwilligers de nodige stenen geraapt op het perceel van “het Boek” waarmee wordt voorkomen dat deze het komend voorjaar in de maaimachine terecht komen. De “timmer kar”  van Henk Harmsen kwam hierbij goed van pas.

De ochtend is afgesloten met de traditionele borrel en heerlijke soep van Manja en Gerda.

6 januari 2024: Fruitbomen snoeien boomgaarden Massink en Linzell

Op zaterdag 6 januari zijn ca. 30 vrijwilligers aan de slag gegaan om onder begeleiding van de HoogStamLeu te snoeien n de boomgaarden van Linzell en Massink. 

Na de aftrap in de Ieskeet zijn we gezamenlijk naar de boomgaarden gefietst waarbij eerst het snoeiwerk in de boomgaard van Massink af is gemaakt en een begin is gemaakt met snoeien in de boomgaard van Linzell. Er is vooral waterlot weggesnoeid en bij een aantal bomen is ook wat vorm- en onderhoudssnoei toegepast om lucht en licht in de boomkronen te brengen. Daarnaast zijn er een aantal mensen wilgen gaan planten bij de IJsbaan en in de Luur.

Het eindresultaat mag er zijn, een blik op de nu volledig gesnoeide boomgaard van Massink is een lust voor het oog! Deze kan er weer even tegenaan.

Tijdens de werkzaamheden heeft de catering iedereen voorzien van koffie, thee en oliebollen. De ochtend werd afgesloten met een borrel, kop snert en broodjes knakworst.

9 december 2023: Wilgen knotten rond het weiland bij Bronkhorst

Ruim 25 HSL-ers waren zaterdagochtend 9 december present tijdens de tweede werkdag van het seizoen. Na een korte introductie van onder meer gastheer Gijs Wildeboer, volgde uitleg door Harry Sesink over de uit te voeren klussen.

De meest omvangrijke klus was het knotten van de wilgen langs het weiland van Gijs. Zoals gebruikelijk is het vrijkomende snoeihout in bossen klaargelegd om door Wilfried Berendsen te worden versnipperd. Het vogelbosje dat HSL-ers ruim 10 jaar geleden bij de knotwilgen hebben geplant hebben we nu uitgedund. Een aantal hoge bomen en grote struiken zijn teruggesnoeid zodat ze weer uitlopen. Hierdoor wordt het bosje dichter en geeft meer beschutting voor de vogels. Met het vrijkomende hout uit het bosje is een takkenril aangelegd die beschutting geeft voor egels en andere kleine zoogdieren. Onder de zeer oude knotwilgen die schuin hangen zijn voor het zelfde doel kleine takkenhopen gemaakt.

Naast het knotten rond de weide heeft een kleine groep vrijwilligers een aantal knotwilgen ‘vrijgezet’, die vorig jaar zijn aangeplant langs de Molenkolk. Beide karweien zijn volledig uitgevoerd.

Ook de “HoogStam Leu“ hebben het nodige werk verzet tijdens de werkdag. De vooraf gedane oproep om de groep fruitbomen- snoeiers te vergroten heeft (heel toepasselijk) vruchten afgeworpen. Met 8 man sterk zijn een groot aantal bomen in de boomgaard van de familie Massink gesnoeid.

Ter afsluiting van de werkdag hadden Riek Linde en Frans Peelen om 12.30 uur in de voorverwarmde Ieskeet de erwtensoep  klaar voor consumptie en is uitgebreid nagepraat over een succesvolle en gezellige werkdag.

Hieronder kunt u de foto’s groot bekijken en desgewenst downloaden.

IMG-20231209-WA0012

Afbeelding 1 van 11

Actie ‘hagen aanplanten’ voor meer biodiversiteit

Het Steenders Landschap (HSL) start deze winter voor het tweede jaar een actie om meer hagen in ons landschap rondom Steenderen aangeplant te krijgen. Vorige winter resulteerde deze actie in 650 m’ nieuwe hagen in ons landschap!

De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap.
Wij willen daar verandering in brengen en zoeken grondeigenaren die deze winter zelf een haag willen aanplanten. Doe je mee?

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Het Steenders Landschap wil, met financiële steun van de gemeente Bronckhorst, samen met de bewoners van de voormalige gemeente Steenderen heel veel (kilo)meters ‘biodiversiteitshagen‘ realiseren.
Wij stellen plantmateriaal voor hagen beschikbaar, u plant uw haag zelf. Wij hebben twee soorten hagen samengesteld: een bijenhaag en een patrijzenhaag; meer informatie hierover vindt u hier (klik).
U betaalt voor het plantgoed een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest betaalt de gemeente Bronckhorst.

>> Doet u mee: wilt u dan bijgevoegd bestelformulier invullen en uiterlijk 9 december a.s. aan ons terugmailen. <<

Het bestelformulier is bijgevoegd in twee versies:
*)  als Worddoc: klik hier; in dit formulier kunt u uw bestelling intypen en daarna het formulier per email terugsturen naar: info@hetsteenderslandschap.nl
*)  als pdf: klik hier; dat formulier kunt u uitprinten, met de hand invullen, scannen en weer terugsturen naar: info@hetsteenderslandschap.nl
U kunt het ingevulde formulier ook in de brievenbus doen bij dr. A. Ariënsstraat 43 te Steenderen.

Wij bestellen medio december het (gebiedseigen) plantgoed en we verwachten het plantgoed in de loop van februari 2024 aan alle deelnemers uit te leveren; vergezeld van duidelijke plantinstructies.
Daarna kunt u zelf aan de slag om uw haag aan te planten, en er – samen met heel veel dieren en diertjes – van te genieten.

4 november 2023: Knotten langs de Leemstraat en takkenrillen maken in het Plantenbos

Zoals gebruikelijk valt de eerste HSL werkdag samen met de landelijke natuurwerkdag. Of dit van invloed is geweest op de opkomst weten we niet maar feit is dat ruim 30 actieve HSL leden om 8.45 uur aanwezig waren in de schuur (of eigenlijk het tuinhuis) van Wilbert Jansen op de hoek van de Leemstraat – Hardsteestraat.

Na het gebruikelijke welkom werd begonnen met een ingelaste ledenvergadering. Het enige agendapunt betrof de aankoop van een strook grond langs de Dolfingweg. De aanwezige leden stemden unaniem in met de voorgenomen aankoop.

Vervolgens is de bomensingel langs de Leemstraat onder handen genomen. De Leemstraat was die ochtend door de gemeente afgesloten voor verkeer, zodat we veilig aan het werk konden. Onder leiding van Harry zijn de knotwilgen en knotelzen geknot. ‘Vele handen maken licht werk’ werd ook deze ochtend weer eens bewezen, want rond 12.00 uur was de snoeiklus geklaard. Aansluitend is het vrijkomende hout door Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt versnipperd. De snippers worden gebruikt als biomassa waarmee groene energie wordt geproduceerd.

In de Ieskeet hebben de werkers, onder het genot van soep en een passende drankje, nagepraat over de gezellige maar vooral zeer productieve eerste werkdag.

De landelijke natuurwerkdag is ook traditioneel de dag dat de scouts van Scoutinggroep Sweder van Voorst uit Hummelo ons komen helpen. Maar omdat het werk langs de Leemstraat niet zo geschikt was voor de scouts hebben zij in het Plantenbos gewerkt. De scouts hebben een zogenaamde ‘takkenril‘ aangelegd langs het dieren-rustgebied in het Plantenbos, zodat dieren daar ongestoord kunnen verblijven. Voor die takkenril gebruikten de scouts afgezette wilgentenen uit een naburig weiland. En natuurlijk hebben ze ook hutten gemaakt met die wilgentenen!

Hieronder kunt u de foto’s groot bekijken en desgewenst downloaden.

5 oktober 2023: Algemene Leden Vergadering (ALV) + vervolg op 6 november

De algemene ledenvergadering (ALV) over het Verenigingsjaar 2022-2023 is op donderdag 5 oktober in dorpshuis De Kei in Steenderen gehouden.
Hier (klik) treft u de agenda van deze jaarvergadering aan, met een toelichting bij enkele punten. In die toelichting kunt u lezen dat voor een rechtsgeldig besluit door de ALV over een van de agendapunten het nodig is dat minimaal 50 leden van HSL aanwezig zijn. Er waren tijdens de ALV 33 leden aanwezig, dus te weinig om het beoogde rechtsgeldige besluit te nemen.

Daarom heeft het HSL-bestuur een nieuwe ALV bijeengeroepen op zaterdag 4 november a.s., om 09.00 uur, bij het begin van de werkdag; alle leden van HSL zijn daarover per email geïnformeerd.
In die ledenvergadering op 4 november zal het bestuursvoorstel opnieuw in stemming worden gebracht.

In het verslag van de ALV (klik hier) kunt u de discussie tijdens de ALV nalezen en staat het bestuursvoorstel geformuleerd.

Na de pauze van de ALV op 5 oktober zou HSL-lid Garrit Kets een presentatie houden met unieke filmpjes over: “Wat gebeurt er zoal in het Plantenbos“. Omdat de vergadering langer duurde dan gepland is die presentatie uitgesteld tot een ander moment.

Veilig werken bij en met HSL

Het bestuur van het Steenders landschap (HSL) heeft in haar vergadering in november 2021 aandacht besteed aan veilig werken; welke maatregelen zijn nodig om te zorgen en te borgen dat de HSL-vrijwilligers veilig werken? Na die bespreking zijn onder andere veiligheidshelmen aangeschaft die voor iedere vrijwilliger beschikbaar zijn.

In haar vergadering op 5 september 2023 heeft het bestuur opnieuw aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Dat gebeurde aan de hand van de notitie “Veilig werken bij en met HSL”, die u hier (klik) kunt lezen.

Het bestuur rekent ‘zorgen voor veilig werken’ zeker tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden, maar datzelfde geldt voor iedere HSL-vrijwilliger: je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor veilig werken. Daarom raadt het bestuur iedere HSL-vrijwilliger aan om de notitie “Veilig werken bij en met HSL” eens rustig en goed door te nemen.

21 juni 2023: Vrijwilligersavond

Onze jaarlijkse – dit keer zeer zomerse – vrijwilligersavond begon voor circa 15 man op woensdagavond om 18.00 uur in het Plantenbos. In twee ploegen hebben we de takken langs de randen van de wandelpaden in het bos gesnoeid, zodat iedereen er weer gemakkelijk over kan lopen.

Daarna gingen we naar de Ieskeet voor de gezamenlijke maaltijd.
Bij de Ieskeet waren we rond half acht uiteindelijk met bijna 30 vrijwilligers. We dronken wat en we aten een lekkere chinees-indische maaltijd die van de Seven Steenen was gehaald.
We hadden een gezellige avond met prachtig zomerweer.

IMG_20230621_180337-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 10