“Schriftelijke jaarvergadering 2020” afgesloten

Op 11 oktober j.l. kregen alle HSL-leden het Jaarverslag 2019-2020 van HSL toegezonden. Daarmee werd de “schriftelijke jaarvergadering 2020” geopend.
In de 2 weken sindsdien hebben we per email 7 reacties van leden ontvangen: allemaal positieve reacties, en geen nadere vragen. Behalve de vraag hoeveel leden HSL per 30 juni 2020 had; dat waren er 219, en niet 2019 zoals abusievelijk in het Jaarverslag stond.
Nu er binnen de 2-weekstermijn geen vragen zijn binnengekomen die nadere beantwoording vergen is de procedure beëindigd.
De voorstellen van het Bestuur, zoals verwoord in par. 5 van het Jaarverslag 2019-2020 (klik hier), zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld.
Met dank aan Rob Krassenberg, die het Bestuur verlaat, en met een welkom aan Martin Nieuwenhuis, die toetreedt tot het Bestuur.

>> De ‘schriftelijke jaarvergadering 2020‘ van Het Steenders Landschap is hiermee per 25-10-2020 gesloten. <<

Werkdag 7 november GAAT NIET DOOR

Vanwege de corona-situatie heeft het Bestuur helaas moeten besluiten om de op 7 november a.s. geplande werkdag af te gelasten; deze werkdag GAAT NIET DOOR.
Ook de landelijke Natuurwerkdag die op 7 november gehouden zou worden gaat niet door; zie op https://www.natuurwerkdag.nl

Of de volgende geplande werkdag op 12 december a.s. kan doorgaan zal het Bestuur begin december beoordelen.

Schriftelijke jaarvergadering gestart

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Vereniging vindt gebruikelijk plaats in oktober. Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door de coronamaatregelen, en omdat een aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur moeten besluiten om dit jaar geen fysieke ALV te houden in een zaaltje.

In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van een schriftelijk Jaarverslag. Dat Jaarverslag hebben wij op 11 oktober aan alle HSL-leden toegezonden met daarin ook een uitleg over de verdere procedure van de “schriftelijke ALV”.

Jaarvergadering afgelast

Het verenigingsjaar van HSL loopt van 1 juli tot 30 juni. In de voorgaande jaren organiseerde het bestuur in oktober een zogenaamde “Algemene Leden Vergadering (ALV)”. Daarin vertelde het Bestuur wat er in het voorbije jaar zoal was gedaan, en werden de jaarcijfers gepresenteerd en behandeld. Tenslotte verleenden de aanwezige leden “decharge aan het bestuur over het beleid in het voorgaande jaar”; in gewoon Nederlands: de leden keurden het beleid goed.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) was dit jaar gepland op dinsdagavond 13 oktober 2020. Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door de coronamaatregelen, en omdat een aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur echter moeten besluiten om dit keer geen fysieke ALV te houden.

De op 13-10 geplande ALV GAAT DUS NIET DOOR.

In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van een schriftelijk Jaarverslag. Dat Jaarverslag hebben wij op 11 oktober aan alle HSL-leden toegezonden met daarin ook een uitleg over de verdere procedure van de “schriftelijke ALV”.

Zomerwerkavond 15 juli 2020; werk in de boomgaarden en in het Plantenbos

Op de zomerse woensdagavond 15 juli 2020 heeft een groep van 19 vrijwilligers 2 uur lang gewerkt in de natuur.

Een groep heeft snoeiwerk gedaan aan de meidoornhagen rond de boomgaarden van Linzell, Massink en Addink. De bovenkanten van de heggen waren eerder al door een loonwerker gesnoeid. Tevens zijn de gesnoeide takken van de fruitbomen verzameld – die waren blijven liggen na de zomersnoei door de HoogStamLeu. De takkensjouwers hadden goede hulp van Cor, die met zijn trekker en platte wagen de verzamelde takken afvoerde.

De andere groep deed onderhoudswerk in het Plantenbos, met name rondom de poel. Rond de poel gemaaid en de poel schoongemaakt. Daarnaast bramen verwijderd die de paden dreigen te overwoekeren. HSL-lid Cor heeft met zijn tractor twee bankjes, die we van de gemeente hebben gekregen, in het Plantenbos op hun plaats gezet. Daarnaast heeft hij een slechte plek in de paden opgevuld met zand.

Na afloop dronken we samen een biertje buiten bij de Ieskeet – op 1,5 m afstand natuurlijk. Het was een gezellige avond.

Werkdag 14 maart 2020: gesnoeide takken opruimen in de boomgaarden en bomen planten in het Plantenbos

De HoogStamLeu hebben afgelopen winter veel werk verzet, en dit heeft dus veel snoeihout opgeleverd. In de boomgaard van Massink en de boomgaard van Linzell is het snoeihout ter plekke verwerkt in een takkenril ten behoeve van egels, bunzing, marters andere kleine zoogdieren, padden, vogels, insecten etc. Met extra dank aan HSL-lid Andre die telkens weer met zijn tractor met aanhanger paraat was om het snoeihout te verzamelen op de aanhanger.

In de boomgaard van Addink heeft HSL-lid Frans zijn auto als tractor gebruikt, met aanhangwagen voor het verzamelen van het snoeihout. Het is een 4-wiel-drive maar Frans heeft zich geheel vast gereden. Met handkracht is het gelukt zijn auto er weer uit te drukken. Resultaat: een smerige auto. De takken zijn tijdelijk in de droge sloot naast de boomgaard gegooid. Later zijn de takken op een avond versnipperd met assistentie van vrijwilligers. Diezelfde avond zijn ook de wilgentakken bij Gijs Wildeboer versnipperd. Alle snippers zijn door Wilfried Berendsen van ’t Onderholt afgevoerd naar de biomassacentrale in Lochem, waar zij energie hebben geleverd.

In het Plantenbos hebben we een drietal grote beuken geplant. Dit was een zware klus om grote gaten te graven in de vette klei. In het bos is gezocht naar bladaarde en wat beter grond zodat de wortels voeding hebben; in alleen zware kleibonken hebben de bomen geen kans. In de weken erna zijn een aantal vrijwilligers druk geweest om deze bomen vaak water te geven. Om zeker te zijn dat ze de droge zomer overleven zijn ze ook nog eens extra sterk teruggesnoeid.

Ook de poel in het Plantenbos is schoon gemaakt. Takhout wat de jeugd in de poel had gegooid is verwijderd.


20200314_103640-Groot

Afbeelding 1 van 49

HSL verwelkomt 200e lid !

De Vereniging Het Steenders Landschap groeit nog steeds: onlangs hebben we ons 200e lid kunnen inschrijven.
Zij kreeg van HSL een appelboom als welkomstcadeau. Samen met 2 bestuursleden heeft ons 200 e lid die boom meteen enthousiast geplant.

200e lid van HSL plant de cadeau gekregen appelboom,
met hulp van 2 bestuursleden

Werkdag 8 februari 2020: Knotten, snoeien en planten in Bronkhorst

Verslag van de werkdag op 8 februari 2020

Op deze mooie rustige zaterdag 8 februari verzamelden zo’n 25 leden van Het Steenders Landschap (HSL) om 08,45 uur aan de Onderstraat in Bronkhorst.

Na koffie en de werk- en veiligheidsinstructie gingen we aan de slag:
1) De meeste werkers hebben de wilgen van Gijs Wildeboer geknot, en wilgestaken geplant op diverse opengevallen plekken. Verder hebben we uitgroei op de wilgenstammen verwijderd.
De dag ervóór, op vrijdag 7 februari, had de schooljeugd van groep 8 van de Pannevogel deze wilgen al aangepakt (zie het bericht op deze website), maar dat werk kregen ze niet af; zaterdag hebben we de rest gedaan.
2) Een groep van circa 5 man is aan het werk gegaan in en aan de singel van Van Veldhuizen in de nabijheid van Bronkhorst: snoeiwerk, en nieuwe populierenstaken planten.
3) De HoogStamLeu zijn gaan snoeien in de boomgaard van Addink aan de Paardestraat/Wehmestraat.

Vanaf 12.30 uur hebben we de werkochtend gezellig en lekker afgesloten in de Ieskeet, traditioneel met soep en een borrel.

IMG_20200208_085536-Groot

Afbeelding 1 van 47

“Je school kan de boom in”: wilgen knotten in Bronkhorst

Je kan de boom in”, zal elke scholier wel eens verzuchten. Vrijdag 7 februari was het zover, want toen “kon je school de boom in”. Die dag hadden de leerlingen van groep 8 van de Steenderse basisschool “de Pannevogel” een bijzondere schoolochtend: zij gingen wilgen knotten in Bronkhorst. Dat werd georganiseerd en begeleid door mensen van de natuur- en landschapsvereniging “Het Steenders Landschap”.

Ter voorbereiding hadden de leerlingen maandag op school al een les “wilgen” gekregen door Karin van “Het Steenders Landschap (HSL)”. Daarin werden vragen behandeld zoals: wat is een wilg, wat is het nut van een wilg, wie wonen er in een wilg, waarom knotten we wilgen?

Vrijdagochtend fietsten de scholieren onder leiding van juf Daniëlle samen naar de Onderstraat in Bronkhorst, waar een weide met een rij hele oude en dikke wilgen wachtte: die “wilgen van Gijs” moesten geknot worden. Na een korte instructie over wat te doen, en over veilig werken ging de hele groep enthousiast aan het werk. Het was prachtig zonnig weer, en dan is het best goed toeven boven in een wilg met vriendjes en vriendinnetjes! “Dit is veel leuker dan een gewone les” was regelmatig te horen, en verder veel gezaag, “van onderen”, vallende takken en gezang!

20200207_111917 (Groot).jpg
deze wilg hebben we samen helemaal geknot!

De wilgenochtend werd afgesloten met lekkers, en met uitleg door meneer Stef over het maken van een midwinterhoorn van wilgenhout: interessant. Sommige scholieren lukte het zelfs om enkele klanken uit de midwinterhoorn te blazen!

20200207_092727-Groot

Afbeelding 1 van 15

Werkdag 11 januari 2020 – Wilgen knotten bij Rha

Verslag van de eerste HSL-werkochtend van 2020 [FvH].

Op deze frisse zaterdag ochtend zijn we met ca 30 personen aan de slag gegaan. Onder het genot van een kopje koffie met cake werd het nieuwe jaar ingeluid, en is de werk- en veiligheidsuitleg gedaan. Er waren 3 klussen:

  1. De HoogStamLeu zijn aan het snoeien gegaan in de boomgaard van Massink aan de Molenkolkweg. 
  2. Een groep van 8 man ging naar de boerderij van Marcel van der Steen aan de Eekstraat in Steenderen. Zij hebben daar de wilgenstaken geplant, die we in december tijdens de werkochtend hadden geoogst.
    Op het terrein van deze boerderij zijn ook enkele eikenbomen en een meidoornhaag aangeplant. Daardoor is een zogenaamd “landschapelement” versterkt dat heel belangrijk is in de omgeving; door dit landschapselement te versterken blijft een plek met dekking voor wild (reeën en patrijs) in stand. Het is mooi dat boer Marcel daaraan van harte meewerkt. 
  3. Het grootste deel van de werkploeg ging in de uiterwaarden bij Rha de wilgen van de familie Lamers knotten; deels als handwerk en deels met de motorzagen. Er zijn ook nog wat wilgenstaken geoogst, die elders mogen opgroeien tot nieuwe wilgen.
    De familie Lamers had een tractor-combinatie ingericht voor de koffiepauze met strobalen om te zitten: comfortabel en gezellig!

Na gedane arbeid was het goed toeven in de Ieskeet, waar de dames Ria Riethorst en Gerda Vredegoor ons verrasten met boerenkool met spek, braadworst en garnituur.
Veel dank aan deze attente dames: het was smullen!

20200111_093703-Middel

Afbeelding 1 van 110