10 februari 2024: plantgoed voor ruim 1,1 km nieuwe hagen uitgereikt

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) heeft samen met de gemeente Bronckhorst gezorgd voor 1.150 strekkende meter nieuwe hagen rondom Steenderen !!

Achttien enthousiaste deelnemers aan de actie hebben zaterdag 10 februari j.l. het bestelde plantmateriaal – totaal 4.580 struikjes – opgehaald. Twee deelnemers deden dat zelfs per fiets. Dezer dagen planten de deelnemers hun nieuwe hagen zelf.
De deelnemers betaalden een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest is betaald door de gemeente Bronckhorst.
Vorig jaar organiseerde Het Steenders Landschap deze hagen-actie ook al: toen is 650 m’ nieuwe hagen aangeplant door 10 deelnemers. Dus het landschap rondom Steenderen wordt mooier.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Voor een kort projectverslag over deze actie, klik hier.