3 Februari, fruitbomen snoeien, wilgen knotten en stenen rapen

Onder prima omstandigheden (bewolkt maar droog en voorjaarstemperaturen) hebben ruim 30 vrijwilligers weer veel werk verzet. Tijdens de opening is aandacht besteed aan het plotselinge overlijden van Stef Niessink. Stef is een groot aantal jaren actief geweest als vrijwilliger en droeg de HSL een warm hart toe.

Tijdens het welkomst woord is ook melding gemaakt van de start van de bomenaanplant langs de L.Dolfingweg en de Emmerweg en het succesvolle verloop van het hagen project. Verder is gemeld dat de “klussen groep” de afgelopen weken een aantal knotwilgen heeft gepland langs het perceel van Uenk aan de Doesburgseweg.
Na de toelichting op de werkzaamheden door Harry en de ARBO- instructies door Lucas zijn 25 vrijwilligers aan de slag gegaan met het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard van Linzell. Mede door de vakkundige aanwijzingen van de Hoogstamleu zijn er “meters gemaakt”.
De “motorzaag groep”, aangevuld met enkele handlangers, hebben een aantal knotwilgen in Toldijk gekortwiekt. Ook deze actie is succesvol verlopen.
In de tussentijd heeft Martin van Dijk op professionele wijze een scheef gewaaide knotwilg bij de ijsbaan gered door deze met behulp van een lier weer in het lood te zetten en te knotten.
Tot slot hebben drie vrijwilligers de nodige stenen geraapt op het perceel van “het Boek” waarmee wordt voorkomen dat deze het komend voorjaar in de maaimachine terecht komen. De “timmer kar”  van Henk Harmsen kwam hierbij goed van pas.

De ochtend is afgesloten met de traditionele borrel en heerlijke soep van Manja en Gerda.