Vereniging

De Vereniging Het Steenders Landschap (HSL) is in november 2003 gestart met haar activiteiten. De eerste werkzaamheden waren het polsen van de animo onder de inwoners van Steenderen voor natuur en landschap. Daarnaast is getracht deze animo te vergroten. De respons was overweldigend en daardoor kon al op 17 januari 2004 een eerste werkdag plaatsvinden; een oude hoogstam boomgaard aan de Whemestraat in Steenderen werd met 25 enthousiaste vrijwilligers opgeruimd, gesnoeid en nieuw ingeplant.

Door deze en volgende werkdagen is een kern van enthousiaste vrijwilligers ontstaan die praktisch werk verricht in natuur en landschap. Om de draagkracht voor een vereniging te realiseren is door het publiceren van artikelen in kranten en het uitgeven van een nieuwsbrief, actief gezocht naar leden. Na enige maanden waren hierdoor ruim 40 leden ingeschreven (anno 2020 hebben we meer dan 200 leden). Daarnaast is door gesprekken met de toenmalige Gemeente Steenderen gebleken dat ook hier ruime steun is voor een vereniging voor natuur en landschap. Dit was de aanleiding tot het oprichten van onze Vereniging.

In juni 2004 is de “Vereniging natuur- en landschapsbeheer Het Steenders Landschap” officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Doel van de vereniging is “agrariërs en burgers in en in de omgeving van Steenderen mede verantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in dit gebied“. We proberen dit doel te bereiken door middel van een aantal gespecificeerde activiteiten. Onderstaand worden er een aantal beschreven, voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar de statuten van HSL die u door hier te klikken kunt inzien.

HSL wil het doel onder andere bereiken door het doen en laten uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden. Hiervoor worden in de winterseizoenen 5 werkochtenden en in de zomer een werkavond georganiseerd, waarbij met vrijwilligers praktisch werkzaamheden in natuur en landschap worden verricht die bijdragen aan het behouden en verbeteren van de natuur en landschapswaarden.

Behalve de werkdagen heeft de vereniging ook een aantal werkgroepen.
Zo is een actieve groep vrijwilligers bezig met het onderhoud van de boomgaarden die in het beheer zijn bij HSL; deze groep noemen we de HoogStamLeu. Daarnaast zijn er werkgroepen actief die zich bezighouden met steenuilen, akkerranden en patrijzen. Ook is er een werkgroep die plannen maakt voor verbetering van het dorpsbos van Steenderen: het Plantenbos.

Naast het praktisch uitvoeren van onderhoud aan en uitbreiding van natuur- en landschapselementen in en rond Steenderen met onze vrijwilligers, houdt HSL zich tevens bezig met advisering aan overheid en particulieren. 

Het Bestuur van HSL is vanaf 05-10-2023 als volgt samengesteld:
— Maurice Cremers (secretaris)
— Philip van Dijk
— Lucas Kalkers
— Martin Nieuwenhuis
— Frans Peelen (penningmeester)
— Harry Sesink

Lid worden?
Het lidmaatschap van Het Steenders Landschap kost slechts 10 euro per jaar. Wilt u ons werk steunen en lid worden? Klik dan hier.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen via e-mail. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Klik hier voor het dowloaden van de statuten van HSL, klik hier voor het downloaden van het huishoudelijk reglement en hier voor het Privacy beleid.

Jaarvergaderingen.
Hieronder vindt u de notulen/verslagen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging Het Steenders Landschap:

verslag van de algemene ledenvergadering op 5 oktober 2023: klik hier
verslag van de algemene ledenvergadering op 11 oktober 2022: klik hier
— verslag van de algemene ledenvergadering op 12 oktober 2021: klik hier
— verslag van de “schriftelijke algemene ledenvergadering oktober 2020”.
Deze schriftelijke vergadering is gehouden van 11 tot 24 oktober 2020, op basis van het tevoren aan alle leden gestuurde Jaarverslag 2019-2020 (klik hier). Per 25-11-2020 zijn alle voorstellen van het Bestuur in par. 5 van het Jaarverslag door de ledenvergadering akkoord bevonden en vastgesteld.
— notulen van de algemene ledenvergadering 1 oktober 2019 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 2 oktober 2018 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 4 november 2017 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 6 oktober 2016 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 1 oktober 2015 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 30 september 2014 >>>
— notulen van de ingelaste algemene ledenvergadering van 14 december 2013 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 30 september 2013 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 2 oktober 2012 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 27 september 2011 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 27 september 2010>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 5 oktober 2009>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 29 september 2008>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 1 oktober 2007>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 26 september 2006 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 27 september 2005 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 21 september 2004 >>>