Vereniging

Vereniging Het Steenders Landschap (HSL) is in november 2003 gestart met haar activiteiten en bestaat nu 12 jaar en 10 maanden. Haar eerste werkzaamheden waren gericht op het polsen van de animo onder de inwoners van Steenderen voor natuur en landschap. Daarnaast is getracht deze animo te vergroten. De respons was overweldigend en daardoor kon al op 17 januari 2004 een eerste werkdag plaatsvinden; een oude hoogstam boomgaard aan de Whemestraat in Steenderen werd met 25 enthousiaste vrijwilligers opgeruimd, gesnoeid en nieuw ingeplant.

Door deze en volgende werkdagen is een kern van enthousiaste vrijwilligers ontstaan die praktisch werk verricht in natuur en landschap. Om de draagkracht voor een vereniging te realiseren is door het publiceren van artikelen in kranten en het uitgeven van een nieuwsbrief, actief gezocht naar leden. Na enige maanden waren hierdoor ruim 40 leden ingeschreven. Daarnaast is door gesprekken met de Gemeente Steenderen gebleken dat ook hier ruime steun voor een vereniging voor natuur en landschap aanwezig is. Dit was de aanleiding tot het oprichten van de vereniging.

In juni 2004 is de Vereniging Natuur- en landschapsbeheer Het Steenders Landschap officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Doel van de vereniging is “agrariërs en burgers in en in de omgeving van Steenderen mede verantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in dit gebied”. Er wordt getracht dit doel te bereiken door middel van een aantal gespecificeerde activiteiten. Onderstaand worden er een aantal beschreven, voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar de statuten van HSL die u door hier te klikken kunt inzien.

HSL wil het doel onder andere bewerkstelligen door het doen en laten uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het instandhouden en versterken van de natuur- en landschapswaarden. Hiervoor worden in de winterseizoenen 5 werkochtenden en in de zomer een werkavond georganiseerd, waarbij met vrijwilligers praktisch werkzaamheden in natuur en landschap worden verricht die bijdragen aan het behouden en verbeteren van de natuur en landschapswaarden. Buiten de werkdagen om is een actieve groep vrijwilligers bezig met het onderhoud van de boomgaarden die in het beheer zijn bij HSL. Deze groep noemen we de HoogStamLeu. Daarnaast zijn er nog werkgroepen actief die zich bezighouden met steenuilen, akkerranden en boerenlandvogels, bijen en andere bestuivers of wandelen. Tot slot zijn er projectteams die zich richten op een specifieke locatie zoals Plantenbos in Steenderen en het cluster van de weide “’t Haagje” en akker “Kriegerieje” in Bronkhorst.

Naast het praktisch uitvoeren van onderhoud aan en uitbreiding van natuur- en landschapselementen in en rond Steenderen met onze vrijwilligers, houdt HSL zich tevens bezig met advisering aan overheid en particulieren. Een aantal particuliere grondeigenaren en de, toen nog, Gemeente Steenderen is geadviseerd en begeleid bij het aanvragen van een subsidie voor de landschappelijke herinrichting van hun terrein en voor onderhoud van bestaande waardevolle landschapselementen via beschikbare subsidiepotjes. Hoe meer subsidiegeld wordt gebruikt in Steenderen, hoe meer natuur en landschap hiervan zal profiteren!

Het bestuur van HSL is als volgt samengesteld:
— Rob Krassenberg (voorzitter)
— Lucas Kalkers (vicevoorzitter)
— Frans Peelen (penningmeester)
— Harry Sesink (bestuurslid)
— Frank van Heijst (secretaris)

Lid worden?
Het lidmaatschap van Het Steenders Landschap kost slechts 10 euro per jaar.
Wilt u ons werk steunen en lid worden? Klik dan hier.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen via e-mail. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Klik hier voor het dowloaden van de statuten van HSL, klik hier voor het downloaden van het huishoudelijk reglement en hier voor het Privacybeleid.

Notulen van de Algemene ledenvergaderingen van Het Steenders Landschap:
— concept notulen van de algemene ledenvergadering 1 oktober 2019 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 2 oktober 2018 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 4 november 2017 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 6 oktober 2016 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 1 oktober 2015 >>>
— notulen van de ingelast algemene ledenvergadering van 14 december 2013 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 30 september 2014 >>>
— notulen van de ingelast algemene ledenvergadering van 14 december 2013 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 30 september 2013 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 2 oktober 2012 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 27 september 2011 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 27 september 2010>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 5 oktober 2009>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 29 september 2008>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 1 oktober 2007>>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 26 september 2006 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 27 september 2005 >>>
— notulen van de algemene ledenvergadering 21 september 2004 >>>