10 februari 2024: plantgoed voor ruim 1,1 km nieuwe hagen uitgereikt

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) heeft samen met de gemeente Bronckhorst gezorgd voor 1.150 strekkende meter nieuwe hagen rondom Steenderen !!

Achttien enthousiaste deelnemers aan de actie hebben zaterdag 10 februari j.l. het bestelde plantmateriaal – totaal 4.580 struikjes – opgehaald. Twee deelnemers deden dat zelfs per fiets. Dezer dagen planten de deelnemers hun nieuwe hagen zelf.
De deelnemers betaalden een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest is betaald door de gemeente Bronckhorst.
Vorig jaar organiseerde Het Steenders Landschap deze hagen-actie ook al: toen is 650 m’ nieuwe hagen aangeplant door 10 deelnemers. Dus het landschap rondom Steenderen wordt mooier.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Voor een kort projectverslag over deze actie, klik hier.

9 december 2023: Wilgen knotten rond het weiland bij Bronkhorst

Ruim 25 HSL-ers waren zaterdagochtend 9 december present tijdens de tweede werkdag van het seizoen. Na een korte introductie van onder meer gastheer Gijs Wildeboer, volgde uitleg door Harry Sesink over de uit te voeren klussen.

De meest omvangrijke klus was het knotten van de wilgen langs het weiland van Gijs. Zoals gebruikelijk is het vrijkomende snoeihout in bossen klaargelegd om door Wilfried Berendsen te worden versnipperd. Het vogelbosje dat HSL-ers ruim 10 jaar geleden bij de knotwilgen hebben geplant hebben we nu uitgedund. Een aantal hoge bomen en grote struiken zijn teruggesnoeid zodat ze weer uitlopen. Hierdoor wordt het bosje dichter en geeft meer beschutting voor de vogels. Met het vrijkomende hout uit het bosje is een takkenril aangelegd die beschutting geeft voor egels en andere kleine zoogdieren. Onder de zeer oude knotwilgen die schuin hangen zijn voor het zelfde doel kleine takkenhopen gemaakt.

Naast het knotten rond de weide heeft een kleine groep vrijwilligers een aantal knotwilgen ‘vrijgezet’, die vorig jaar zijn aangeplant langs de Molenkolk. Beide karweien zijn volledig uitgevoerd.

Ook de “HoogStam Leu“ hebben het nodige werk verzet tijdens de werkdag. De vooraf gedane oproep om de groep fruitbomen- snoeiers te vergroten heeft (heel toepasselijk) vruchten afgeworpen. Met 8 man sterk zijn een groot aantal bomen in de boomgaard van de familie Massink gesnoeid.

Ter afsluiting van de werkdag hadden Riek Linde en Frans Peelen om 12.30 uur in de voorverwarmde Ieskeet de erwtensoep  klaar voor consumptie en is uitgebreid nagepraat over een succesvolle en gezellige werkdag.

Hieronder kunt u de foto’s groot bekijken en desgewenst downloaden.

IMG-20231209-WA0012

Afbeelding 1 van 11

Actie ‘hagen aanplanten’ voor meer biodiversiteit

Het Steenders Landschap (HSL) start deze winter voor het tweede jaar een actie om meer hagen in ons landschap rondom Steenderen aangeplant te krijgen. Vorige winter resulteerde deze actie in 650 m’ nieuwe hagen in ons landschap!

De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap.
Wij willen daar verandering in brengen en zoeken grondeigenaren die deze winter zelf een haag willen aanplanten. Doe je mee?

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Het Steenders Landschap wil, met financiële steun van de gemeente Bronckhorst, samen met de bewoners van de voormalige gemeente Steenderen heel veel (kilo)meters ‘biodiversiteitshagen‘ realiseren.
Wij stellen plantmateriaal voor hagen beschikbaar, u plant uw haag zelf. Wij hebben twee soorten hagen samengesteld: een bijenhaag en een patrijzenhaag; meer informatie hierover vindt u hier (klik).
U betaalt voor het plantgoed een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest betaalt de gemeente Bronckhorst.

>> Doet u mee: wilt u dan bijgevoegd bestelformulier invullen en uiterlijk 9 december a.s. aan ons terugmailen. <<

Het bestelformulier is bijgevoegd in twee versies:
*)  als Worddoc: klik hier; in dit formulier kunt u uw bestelling intypen en daarna het formulier per email terugsturen naar: info@hetsteenderslandschap.nl
*)  als pdf: klik hier; dat formulier kunt u uitprinten, met de hand invullen, scannen en weer terugsturen naar: info@hetsteenderslandschap.nl
U kunt het ingevulde formulier ook in de brievenbus doen bij dr. A. Ariënsstraat 43 te Steenderen.

Wij bestellen medio december het (gebiedseigen) plantgoed en we verwachten het plantgoed in de loop van februari 2024 aan alle deelnemers uit te leveren; vergezeld van duidelijke plantinstructies.
Daarna kunt u zelf aan de slag om uw haag aan te planten, en er – samen met heel veel dieren en diertjes – van te genieten.

4 november 2023: Knotten langs de Leemstraat en takkenrillen maken in het Plantenbos

Zoals gebruikelijk valt de eerste HSL werkdag samen met de landelijke natuurwerkdag. Of dit van invloed is geweest op de opkomst weten we niet maar feit is dat ruim 30 actieve HSL leden om 8.45 uur aanwezig waren in de schuur (of eigenlijk het tuinhuis) van Wilbert Jansen op de hoek van de Leemstraat – Hardsteestraat.

Na het gebruikelijke welkom werd begonnen met een ingelaste ledenvergadering. Het enige agendapunt betrof de aankoop van een strook grond langs de Dolfingweg. De aanwezige leden stemden unaniem in met de voorgenomen aankoop.

Vervolgens is de bomensingel langs de Leemstraat onder handen genomen. De Leemstraat was die ochtend door de gemeente afgesloten voor verkeer, zodat we veilig aan het werk konden. Onder leiding van Harry zijn de knotwilgen en knotelzen geknot. ‘Vele handen maken licht werk’ werd ook deze ochtend weer eens bewezen, want rond 12.00 uur was de snoeiklus geklaard. Aansluitend is het vrijkomende hout door Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt versnipperd. De snippers worden gebruikt als biomassa waarmee groene energie wordt geproduceerd.

In de Ieskeet hebben de werkers, onder het genot van soep en een passende drankje, nagepraat over de gezellige maar vooral zeer productieve eerste werkdag.

De landelijke natuurwerkdag is ook traditioneel de dag dat de scouts van Scoutinggroep Sweder van Voorst uit Hummelo ons komen helpen. Maar omdat het werk langs de Leemstraat niet zo geschikt was voor de scouts hebben zij in het Plantenbos gewerkt. De scouts hebben een zogenaamde ‘takkenril‘ aangelegd langs het dieren-rustgebied in het Plantenbos, zodat dieren daar ongestoord kunnen verblijven. Voor die takkenril gebruikten de scouts afgezette wilgentenen uit een naburig weiland. En natuurlijk hebben ze ook hutten gemaakt met die wilgentenen!

Hieronder kunt u de foto’s groot bekijken en desgewenst downloaden.

5 oktober 2023: Algemene Leden Vergadering (ALV) + vervolg op 6 november

De algemene ledenvergadering (ALV) over het Verenigingsjaar 2022-2023 is op donderdag 5 oktober in dorpshuis De Kei in Steenderen gehouden.
Hier (klik) treft u de agenda van deze jaarvergadering aan, met een toelichting bij enkele punten. In die toelichting kunt u lezen dat voor een rechtsgeldig besluit door de ALV over een van de agendapunten het nodig is dat minimaal 50 leden van HSL aanwezig zijn. Er waren tijdens de ALV 33 leden aanwezig, dus te weinig om het beoogde rechtsgeldige besluit te nemen.

Daarom heeft het HSL-bestuur een nieuwe ALV bijeengeroepen op zaterdag 4 november a.s., om 09.00 uur, bij het begin van de werkdag; alle leden van HSL zijn daarover per email geïnformeerd.
In die ledenvergadering op 4 november zal het bestuursvoorstel opnieuw in stemming worden gebracht.

In het verslag van de ALV (klik hier) kunt u de discussie tijdens de ALV nalezen en staat het bestuursvoorstel geformuleerd.

Na de pauze van de ALV op 5 oktober zou HSL-lid Garrit Kets een presentatie houden met unieke filmpjes over: “Wat gebeurt er zoal in het Plantenbos“. Omdat de vergadering langer duurde dan gepland is die presentatie uitgesteld tot een ander moment.

Veilig werken bij en met HSL

Het bestuur van het Steenders landschap (HSL) heeft in haar vergadering in november 2021 aandacht besteed aan veilig werken; welke maatregelen zijn nodig om te zorgen en te borgen dat de HSL-vrijwilligers veilig werken? Na die bespreking zijn onder andere veiligheidshelmen aangeschaft die voor iedere vrijwilliger beschikbaar zijn.

In haar vergadering op 5 september 2023 heeft het bestuur opnieuw aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Dat gebeurde aan de hand van de notitie “Veilig werken bij en met HSL”, die u hier (klik) kunt lezen.

Het bestuur rekent ‘zorgen voor veilig werken’ zeker tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden, maar datzelfde geldt voor iedere HSL-vrijwilliger: je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor veilig werken. Daarom raadt het bestuur iedere HSL-vrijwilliger aan om de notitie “Veilig werken bij en met HSL” eens rustig en goed door te nemen.

21 juni 2023: Vrijwilligersavond

Onze jaarlijkse – dit keer zeer zomerse – vrijwilligersavond begon voor circa 15 man op woensdagavond om 18.00 uur in het Plantenbos. In twee ploegen hebben we de takken langs de randen van de wandelpaden in het bos gesnoeid, zodat iedereen er weer gemakkelijk over kan lopen.

Daarna gingen we naar de Ieskeet voor de gezamenlijke maaltijd.
Bij de Ieskeet waren we rond half acht uiteindelijk met bijna 30 vrijwilligers. We dronken wat en we aten een lekkere chinees-indische maaltijd die van de Seven Steenen was gehaald.
We hadden een gezellige avond met prachtig zomerweer.

IMG_20230621_180337-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 10

11 maart 2023: werken in het Plantenbos

Na een fietstochtje over besneeuwde wegen verzamelden een dame en 15 man in de Ieskeet voor een kopje koffie en een goed gesprek over veilig werken.

We waren van plan om in de boomgaarden de gesnoeide takken te gaan opruimen, maar gezien de besneeuwde toestand van de boomgaarden hebben we die klus doorgeschoven naar een wat drogere dag in het voorjaar; oproep daarvoor volgt tzt.

Met de hele ploeg gingen we naar het Plantenbos. In het bosperceel waar deze winter de zieke en onveilige essen zijn omgezaagd was veel opruimwerk te doen: takken versjouwen en in een takkenril leggen. Daardoor ontstond ook de ruimte om nieuwe struiken/boompjes te planten langs het dijkje, en ter weerszijden van de takkenril. Harry had voor het plantwerk een perfecte motor-grondboor geregeld (zie de foto’s) en flink wat plantgoed: meidoorns, hazelaars en dergelijke.

Ook is het talud van het dijkje nog verder opgeschoond, zodat het nu geheel en duidelijk zichtbaar is: zie de foto’s.

Terug in de Ieskeet – “moe maar tevreden” – werden wij door Marianne verrast en verwend met broodjes kroket ! En natuurlijk een borreltje voor wie dat wilde.

IMG_6312-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 33

12 februari 2023: 650 m hagen erbij rondom Steenderen

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) heeft samen met de gemeente Bronckhorst gezorgd voor 650 meter nieuwe hagen rondom Steenderen.

Vrijdag 10 februari werden de 2500 bestelde struikjes door Boomkwekerij Klanderman uit Halle afgeleverd in een schuur bij Bronkhorst. Die middag hebben 6 vrijwilligers van HSL al die struikjes herverdeeld in stapels per deelnemer. En op zaterdagochtend kwamen 10 enthousiaste deelnemers aan de actie hun bestelde plantmateriaal afhalen. Een deelnemer deed dat zelfs per fiets, zie bij de foto’s. Dezer dagen planten de deelnemers hun nieuwe hagen zelf. De deelnemers betaalden een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest is betaald door de gemeente Bronckhorst.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.

Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.

Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

4 februari 2023: wilgen knotten en Plantenbos

Deelname : tevredenstellend, ca. 30 personen

Omstandigheden : heerlijk: droog; licht bewolkt, 5 graden

Werkzaamheden 

Workload : goed ingeschat; alles afgerond

Variatie : voldoende :

  1. 15-tal wilgen geknot in de singel van Cor Vredegoor in de Paardestraat 
  2. 2 grote wilgen geknot in de Kuilenburgerstraat
  3. aantal grotere bomen geplant langs het pad Plantenbos – Paardestraat 
  4. op de grens van grondstuk van Rob Planten en het Plantenbos het hele hek vrijgezet.

Catering : perfect  :

  1. gezamenlijke koffiepauze met Frans in Plantenbos
  2. huisgemaakte soep van de dames Gerda en Manja: smaakte heerlijk !

[verslag: Maurice Cremers]

IMG_20230204_102218818_HDR

Afbeelding 1 van 19