7 januari 2023: Kriegerije en nog veel meer

De eerste werkdag van het nieuwe jaar 2023!

Na het openingswoordje en de beste wensen aan alle leden startte de werkdag met circa 20 vrijwilligers in ‘de wei van Gijs’ te Bronkhorst. De bomen waar we de vorige werkdag niet aan toe kwamen, werden netjes geknot.

Harry herhaalde de instructie nog eens: ‘kapstokjes’ aan de zijkant van de kroon en kasse boel bovenop. Harry reageerde ook nog op de suggestie die recent in enkele media stond (Natuurmonumenten, Trouw), namelijk dat je niet alle takken van een Wilg moet knotten maar enkele moet laten staan in verband met mogelijke alcoholvergiftiging. Harry legde uit dat dit probleem vooral speelt in veengebieden met hoge waterstand. Helaas geldt dat niet voor omgeving Steenderen, waar verdroging eerder een probleem is voor de wilgen en zeker voor de vers geplante wilgenstaken.

De afgezette staken werden op stapels gelegd om later te versnipperen en af te voeren naar de biomassacentrale. De beste staken werden apart gelegd om er weer nieuwe wilgen van te maken: zie verderop in dit verslag. Ook is er hout gespaard om een midwinterhoorn van te maken.

De klus in Bronckhorst was snel klaar. Bij de koffie was alle hout al eraf. Daarom zijn we na de koffie vertrokken naar maar liefst drie locaties, namelijk aan de Bronkhorsterweg, de Molenkolk (de kleine kolk om precies te zijn) en de Ieskeet.

Aan de Bronkhorsterweg hebben we de rasters rondom de notenbomen verwijderd. De bomen zijn flink gegroeid, en daarom zijn de rasters niet meer nodig. Sterker nog: de rasters  begonnen de bomen te belemmeren in de groei.

De Kleine Kolk is dit najaar, toen het water nog zeer laag stond, in goede samenwerking tussen de eigenaar en HSL uitgebaggerd en opgeschoond. Rondom de Kleine Kolk hebben we nu de geoogste wilgenstaken geplant. Dat wordt een fraaie rij van knotbomen om het talud meer uitstraling te geven.

Bij de Ieskeet zijn enkele verloren wilgen vervangen door verse exemplaren, zodat daar weer een aaneengesloten natuurlijke windsingel komt te staan.

Tenslotte waren deze dag ook de HoogStamLeu actief. Zij hebben in de boomgaard van Massink gesnoeid.

Na afloop van al deze werkzaamheden hebben we gezellig afgesloten in de Ieskeet met warme snert en een borreltje. De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun inspanningen en keek alvast vooruit naar de volgende werkdag. Ook gaf de ploegleider van de HoogStamLeu een verslagje van hun werk.

Dit was een prima begin van het nieuwe jaar!

IMG_20230107_095101069_HDR

Afbeelding 1 van 28

Ruim ½ km nieuwe ‘hagen voor biodiversiteit’ rondom Steenderen

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) is samen met de gemeente Bronckhorst een project gestart om meer hagen rondom Steenderen aangeplant te krijgen.

Die actie is succesvol: er hebben zich 10 enthousiaste deelnemers gemeld, en die gaan samen 625 m1 bijen- en patrijzenhagen aanplanten in het landschap rondom Steenderen. Voor meer informatie over de soortensamenstelling van de hagen: klik hier. De deelnemers betalen een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest betaalt de gemeente Bronckhorst. Het benodigde plantmateriaal – totaal 2.500 struikjes – is inmiddels besteld; begin 2023 gaan de deelnemers hun nieuwe hagen zelf planten.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied. Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen. Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Nieuwe bomen geplant rondom Steenderen

Mede op basis van advisering door Harry Sesink en Frans Peelen namens Het Steenders Landschap (HSL) heeft Aviko nieuwe bomen aangeplant voor een betere landschappelijke inpassing van zijn nieuwe vrieshuis.
Langs de Dr. A. Ariënsstraat zijn ter hoogte van het hoofdkantoor van Aviko 12 extra linden geplant om de laanstructuur te herstellen. Langs het vrieshuis zijn 20 grotere eiken geplant om de bosschage te versterken. Daarnaast zijn tientallen bomen aangeplant vanaf de rotonde L. Dolfingweg richting Baak en langs de Covikseweg.
Doel van deze aanplant door Aviko is om het vrieshuis meer aan het zicht te onttrekken.

Heeft u als omwonende van Aviko Steenderen hierover nog extra/nieuwe ideeën, neem dan contact op met HSL via info@hetsteenderslandschap.nl . Neem ook contact op met ons als u (nog steeds) zicht heeft op het vrieshuis van Aviko: dan kunt u namelijk, onder bepaalde voorwaarden, een boom krijgen van Aviko. HSL zal uw voorstel dan verder begeleiden richting Aviko.

10 december 2022: Wilgen knotten rond de akker ‘de Kriegerije’ bij Bronkhorst

Op deze koude morgen verzamelden ruim 20 vrijwilligers in “de wei van Gijs” naast het stadje Bronkhorst. Er staan 54 knotwilgen rondom de akker ‘de Kriegerije’. Dat is de akker van ‘het Boek van Bronkhorst’, die door de HSL wordt gehuurd en op een natuurvriendelijke manier wordt beheerd; dat doen we al jaren.

We hebben op deze werkochtend circa 25 wilgen geknot: voor een deel met handzaagwerk, grotendeels met de motorzagen. De – vaak behoorlijk dikke en zware – takken hebben we versleept naar het middengebied op de akker, zodat Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt ze later kan komen ophalen. De takken worden dan door ‘t Onderholt ter plaatse versnipperd en afgevoerd ten behoeve van energieopwekking; daarmee besparen we weer wat gas.

De foto’s hieronder geven een goed beeld van het vele verrichte werk.

Na afloop van het werk fietsten we gezamenlijk naar de Ieskeet, waar Frans voor ons erwtensoep en een Jägermeister had klaar staan: smullen maar.

Attentie: U kunt nog ‘hagen voor biodiversiteit‘ bestellen tot 17 december a.s.; klik hier.

IMG_20221210_091123-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 25

Actie ‘hagen aanplanten’ voor meer biodiversiteit

>>>> De actie is verlengd: <<<<
u kunt nog bestellen tot uiterlijk 17 december a.s.

Het Steenders Landschap (HSL) start deze winter een project om meer hagen in ons landschap rondom Steenderen aangeplant te krijgen.
De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap.
Wij willen daar verandering in brengen en zoeken grondeigenaren die deze winter zelf een haag willen aanplanten. Doe je mee?

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Het Steenders Landschap wil, met financiële steun van de gemeente Bronckhorst, samen met de bewoners van de voormalige gemeente Steenderen heel veel (kilo)meters ‘biodiversiteitshagen‘ realiseren.
Wij stellen plantmateriaal voor hagen beschikbaar, u plant uw haag zelf. Wij hebben twee soorten hagen samengesteld: een bijenhaag en een patrijzenhaag; meer informatie hierover vindt u hier (klik).
U betaalt voor het plantgoed een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest betaalt de gemeente.

>> Doet u mee: wilt u dan bijgevoegd bestelformulier invullen en uiterlijk 17 december a.s. aan ons terugmailen. <<

Het bestelformulier is bijgevoegd in twee versies:
*)  als Worddoc: klik hier; in dit formulier kunt u uw bestelling intypen en daarna het formulier per email terugsturen naar info@hetsteenderslandschap.nl;
*)  als pdf: klik hier; dat formulier kunt u uitprinten, met de hand invullen, scannen en weer terugsturen naar info@hetsteenderslandschap.nl.
U kunt het ingevulde formulier ook in de brievenbus doen bij dr. A. Ariensstraat 43 te Steenderen.

Wij bestellen medio december het (gebiedseigen) plantgoed en we verwachten het plantgoed in de loop van februari 2023 aan alle deelnemers uit te leveren; vergezeld van duidelijke plantinstructies.
Daarna kunt u zelf aan de slag om uw haag aan te planten.

5 november 2022: Wilgen knotten rond de IJsbaan en werkzaamheden in de boomgaard van Addink

De eerste werkdag van het seizoen is weer veel werk verzet. Ruim 25 vrijwilligers, aangevuld met ongeveer 25 scouts (en begeleiders) van Scouting Sweder van Voorst uit Hummelo hebben de knotwilgen rond de IJsbaan en de afrastering langs de boomgaard van Addink onder handen genomen. Verder hebben de HoogStamLeu het seizoen afgetrapt met het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard van Addink.

Het knotten van de wilgen was een serieuze klus. Als gevolg van de “Corona-stagnatie” waren de takken behoorlijk zwaar. Ook de wilgen in de windsingel vlak bij Friesland Campina zijn aangepakt. De slechte bereikbaarheid was daar een extra handicap. Naast het knotten hebben de scouts ook nog een aantal nieuwe wilgenstaken aangebracht.          Vele handen maken licht werk en om 12.00 uur was de klus geklaard en lag het snoeihout in een brede ril klaar voor versnippering.

Rond de boomgaard van Addink van een deel van de afrastering toe aan vervanging. Eiken kloofpalen blijken toch niet het eeuwige leven te hebben….. Met hulp van een, door een tractor aangedreven, grote boor zijn de gaten gemaakt waarna de nieuwe palen konden worden aangebracht. De verwachting is dat e.a. weer een jaar of 15 mee kan.

De boomgaard is inmiddels bijna volwassen en dat merken de HoogStamLeu. Er is behoorlijk wat weg gesnoeid. De vrijgekomen taken zijn, in afwachting van de versnipperaar, opgeslagen in de hoek van het perceel. 

De eerste werkdag is traditioneel afgesloten met een borrel en heerlijke, door Frans bereide, erwtensoep. Voor de scouts was er een broodje knakworst.

Aan het einde van de dag is het gesnoeide hout op de ijsbaan versnipperd door Wilfried Berendsen van de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt. De snippers zijn afgevoerd naar de biomassa centrale van For Farmers in Lochem.

11 oktober 2022 – Algemene LedenVergadering

Op dinsdag 11 oktober 2022 werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, over het verenigingsjaar van 1 juli 2021 tot 31 juni 2022. Er waren 35 leden aanwezig.

Voor de inhoud van de vergadering zie het verslag: klik hier.

Na de pauze hield wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst een presentatie over het beleid van de gemeente inzake natuur en Landschap. De presentatie kunt u hier bekijken (klik).

Na de presentatie was er nog een levendige discussie tussen de leden en de wethouder, onder andere over het gemeentelijk beleid m.b.t. zonnevelden.

13 juli 2022: Vrijwilligersavond op de boerderij familie Boschloo-Pelgrom

Jaarlijks organiseert het bestuur van de HSL een vrijwilligersavond waar, onder het genot van een hapje en een drankje, wordt teruggekeken op het afgelopen werkjaar. Dit keer waren we te gast op de boerderij van Hans Boschloo en Monique Pelgrom. Hun uitnodiging was het gevolg van een gesprek afgelopen voorjaar van HSL-bestuursleden met enkele agrarische ondernemers (op persoonlijke titel) waarin van gedachten gewisseld werd om wat meer gevoel te krijgen op welke manier HSL en agrariërs elkaar kunnen versterken.

Maar liefst 50 vrijwilligers hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging en werden ontvangen in de prachtige tuin van de Hans Boschloo, partner Monique Pelgrom en zonen Jur en Ludo.
Na een korte toelichting op de geschiedenis van de boerderij, de bedrijfsopzet en de taakverdeling tussen de verschillende gezinsleden volgde een excursie over het erf. Voor de vrijwilligers betekende het een unieke inkijk in het reilen en zeilen van een modern veeteelt familiebedrijf.  
Zoals gebruikelijk in Steenderen werd de avond, niet op de laatste plaats dankzij de geweldige gastvrijheid van Monique en haar gezin,  afgesloten met een gezellige “derde helft”.

Namens de HSL bedankten bestuursleden Martin Nieuwenhuis en Harry Sesink de familie Boschloo waarbij zij benadrukten dat ‘samenwerking en begrip voor elkaar’ de sleutels zijn voor een succesvol vervolg.
Monique Pelgrom was blij met de opkomst en de interesse van de vrijwilligers en gaf aan dat boeren en burgers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een prettige leefomgeving. Ook zij benadrukte het grote belang om, in tijden waarbij de tegenstellingen tussen in groepen in de samenleving steeds sterker lijken te worden, samen te blijven optrekken.

IMG_20220713_192517

Afbeelding 1 van 35

16 april 2022: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Bloemenranden in Steenders Landschap

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) hebben op zaterdag 16 april jl. kruidenrijke bloemenranden ingezaaid langs een aantal akkers en weilanden rondom Steenderen. 

Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2 harkers hebben de vrijwilligers bij 17 deelnemers in totaal circa 11.500 m2 handmatig ingezaaid. De dagen ervóór had de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.
Daarnaast waren er nog percelen en stroken die té groot zijn om handmatig in te zaaien. Die 5.500 m2 zijn in opdracht van Het Steenders Landschap door ‘t Onderholt machinaal ingezaaid.
Alles bij elkaar zorgt Het Steenders Landschap dus dit jaar voor ruim 17.000 m2 bloemrijke akkerranden!

In de vorige zomer en herfst hebben we kunnen genieten van fraaie bloemrijke akkerranden. Belangrijker is dat vele patrijzen, muizen, insecten en allerlei andere kleine dieren in die stroken hun voedsel en dekking hebben kunnen vinden; ook in de winter hebben ze daar nog volop gebruik van gemaakt.
Het ingezaaide kruidenmengsel is een zogenaamd “patrijzenmengsel”, en de tellers van HSL hebben sinds 2019 dan ook een toename van het aantal patrijzen in ons Steenderse Landschap kunnen waarnemen.  

En nu maar hopen op regen, om de akkerranden 2022 goed in bloei te krijgen!

Hieronder vindt u wat foto’s van het zaaien en harken:

IMG_20220416_105604-Groot

Afbeelding 1 van 25

12 maart 2022: opruimwerk in de boomgaarden en onderhoud singel van Van Veldhuizen

Op deze laatste ‘gewone’ zaterdagse werkdag van het seizoen 2021 – 2022 waren ruim 20 vrijwilligers opgekomen voor een ochtend werken in prachtig weer: windstil en zeer zonnig! En voor het eerst sinds lang weer zonder corona-maatregelen!

De HoogStamLeu hebben afgelopen winter veel werk verzet in de boomgaarden, en dit heeft dus veel snoeihout opgeleverd. Onder elke boom lagen veel takken. Met hulp van HSL-leden André en Martin, die ieder op hun tractor met platte wagen rondreden, hebben we alle takken verzameld.
In de boomgaard van Massink en de boomgaard van Linzell is het snoeihout ter plekke verwerkt in een takkenril ten behoeve van egels, bunzing, marters andere kleine zoogdieren, padden, vogels, insecten etc.
In de boomgaard van Addink zijn de takken tijdelijk in de droge sloot naast de boomgaard gegooid. Die worden later door Wilfried Berendsen van ’t Onderholt versnipperd en afgevoerd naar de biomassacentrale van ForFarmers in Lochem, waar zij energie leveren.

Een andere groep vrijwilligers heeft de houtsingel van Van Veldhuizen bij Bronkhorst gesnoeid: met name knotwilgen en ook enkele andere bomen en struiken. De afgezaagde takken worden door de heer Van Velthuizen zélf afgevoerd.
We hebben in de houtsingel nog 5 wilgenstaken in de grond gezet: hopelijk slaan die aan en komen er weer extra wilgenbomen te staan!

Na afloop van het werk konden we voor het eerst dit seizoen gezamenlijk afsluiten in de Ieskeet met een biertje, broodjes en ander lekkers.

1647074097114-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 20