Veilig werken bij en met HSL

Het bestuur van het Steenders landschap (HSL) heeft in haar vergadering in november 2021 aandacht besteed aan veilig werken; welke maatregelen zijn nodig om te zorgen en te borgen dat de HSL-vrijwilligers veilig werken? Na die bespreking zijn onder andere veiligheidshelmen aangeschaft die voor iedere vrijwilliger beschikbaar zijn.

In haar vergadering op 5 september 2023 heeft het bestuur opnieuw aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Dat gebeurde aan de hand van de notitie “Veilig werken bij en met HSL”, die u hier (klik) kunt lezen.

Het bestuur rekent ‘zorgen voor veilig werken’ zeker tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden, maar datzelfde geldt voor iedere HSL-vrijwilliger: je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor veilig werken. Daarom raadt het bestuur iedere HSL-vrijwilliger aan om de notitie “Veilig werken bij en met HSL” eens rustig en goed door te nemen.

21 juni 2023: Vrijwilligersavond

Onze jaarlijkse – dit keer zeer zomerse – vrijwilligersavond begon voor circa 15 man op woensdagavond om 18.00 uur in het Plantenbos. In twee ploegen hebben we de takken langs de randen van de wandelpaden in het bos gesnoeid, zodat iedereen er weer gemakkelijk over kan lopen.

Daarna gingen we naar de Ieskeet voor de gezamenlijke maaltijd.
Bij de Ieskeet waren we rond half acht uiteindelijk met bijna 30 vrijwilligers. We dronken wat en we aten een lekkere chinees-indische maaltijd die van de Seven Steenen was gehaald.
We hadden een gezellige avond met prachtig zomerweer.

IMG_20230621_180337-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 10

11 maart 2023: werken in het Plantenbos

Na een fietstochtje over besneeuwde wegen verzamelden een dame en 15 man in de Ieskeet voor een kopje koffie en een goed gesprek over veilig werken.

We waren van plan om in de boomgaarden de gesnoeide takken te gaan opruimen, maar gezien de besneeuwde toestand van de boomgaarden hebben we die klus doorgeschoven naar een wat drogere dag in het voorjaar; oproep daarvoor volgt tzt.

Met de hele ploeg gingen we naar het Plantenbos. In het bosperceel waar deze winter de zieke en onveilige essen zijn omgezaagd was veel opruimwerk te doen: takken versjouwen en in een takkenril leggen. Daardoor ontstond ook de ruimte om nieuwe struiken/boompjes te planten langs het dijkje, en ter weerszijden van de takkenril. Harry had voor het plantwerk een perfecte motor-grondboor geregeld (zie de foto’s) en flink wat plantgoed: meidoorns, hazelaars en dergelijke.

Ook is het talud van het dijkje nog verder opgeschoond, zodat het nu geheel en duidelijk zichtbaar is: zie de foto’s.

Terug in de Ieskeet – “moe maar tevreden” – werden wij door Marianne verrast en verwend met broodjes kroket ! En natuurlijk een borreltje voor wie dat wilde.

IMG_6312-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 33

12 februari 2023: 650 m hagen erbij rondom Steenderen

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) heeft samen met de gemeente Bronckhorst gezorgd voor 650 meter nieuwe hagen rondom Steenderen.

Vrijdag 10 februari werden de 2500 bestelde struikjes door Boomkwekerij Klanderman uit Halle afgeleverd in een schuur bij Bronkhorst. Die middag hebben 6 vrijwilligers van HSL al die struikjes herverdeeld in stapels per deelnemer. En op zaterdagochtend kwamen 10 enthousiaste deelnemers aan de actie hun bestelde plantmateriaal afhalen. Een deelnemer deed dat zelfs per fiets, zie bij de foto’s. Dezer dagen planten de deelnemers hun nieuwe hagen zelf. De deelnemers betaalden een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest is betaald door de gemeente Bronckhorst.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.

Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.

Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

4 februari 2023: wilgen knotten en Plantenbos

Deelname : tevredenstellend, ca. 30 personen

Omstandigheden : heerlijk: droog; licht bewolkt, 5 graden

Werkzaamheden 

Workload : goed ingeschat; alles afgerond

Variatie : voldoende :

  1. 15-tal wilgen geknot in de singel van Cor Vredegoor in de Paardestraat 
  2. 2 grote wilgen geknot in de Kuilenburgerstraat
  3. aantal grotere bomen geplant langs het pad Plantenbos – Paardestraat 
  4. op de grens van grondstuk van Rob Planten en het Plantenbos het hele hek vrijgezet.

Catering : perfect  :

  1. gezamenlijke koffiepauze met Frans in Plantenbos
  2. huisgemaakte soep van de dames Gerda en Manja: smaakte heerlijk !

[verslag: Maurice Cremers]

IMG_20230204_102218818_HDR

Afbeelding 1 van 19

3 februari 2023: De school het bos in

Zoals elk jaar heeft HSL ook dit jaar de kinderen van groep 8 en hun juf een ochtend te gast gehad.
Dit keer was er werk te doen in het Plantenbos bij Steenderen.

De dag tevoren heeft Karin van HSL de klas een uur les gegeven.
Hoe is het Plantenbos ontstaan? Wat voor soort bos is dat? Welke bomen groeien daar? Welke dieren leven daar? Waarom is het nodig om een ‘rustgebied voor dieren‘ in het bos te maken? Hoe bouw je een takkenril, en wat is het nut daarvan?
Over deze en nog meer vragen ging de les, waarbij Karin ook nog filmpjes van allerlei dieren liet zien die met een wildcamera bij het Plantenbos gemaakt zijn.

Gewapend met deze kennis liepen 25 schoolkinderen en hun juf vrijdagmorgen naar het Plantenbos en gingen aan het werk, begeleid door 5 HSL-vrijwilligers. Takken zagen en vooral takken sjouwen en in een takkenril leggen. Zo’n takkenril zorgt ervoor dat loslopende honden (het mag niet, maar het gebeurt helaas toch) niet meer achter vluchtende dieren aan kunnen lopen.
In de pauze en na afloop van het werk kregen de kinderen appelsap en ander lekkers.

Om half twaalf was het werk gedaan, hadden de kinderen veel geleerd en veel plezier gehad, en liepen zij weer terug naar school.
Namens Het Steenders Landschap: BEDANKT !

Omdat wij geen foto’s publiceren waar kinderen herkenbaar op staan dit keer maar weinig foto’s.

IMG_20230203_095328

Afbeelding 1 van 7

7 januari 2023: Kriegerije en nog veel meer

De eerste werkdag van het nieuwe jaar 2023!

Na het openingswoordje en de beste wensen aan alle leden startte de werkdag met circa 20 vrijwilligers in ‘de wei van Gijs’ te Bronkhorst. De bomen waar we de vorige werkdag niet aan toe kwamen, werden netjes geknot.

Harry herhaalde de instructie nog eens: ‘kapstokjes’ aan de zijkant van de kroon en kasse boel bovenop. Harry reageerde ook nog op de suggestie die recent in enkele media stond (Natuurmonumenten, Trouw), namelijk dat je niet alle takken van een Wilg moet knotten maar enkele moet laten staan in verband met mogelijke alcoholvergiftiging. Harry legde uit dat dit probleem vooral speelt in veengebieden met hoge waterstand. Helaas geldt dat niet voor omgeving Steenderen, waar verdroging eerder een probleem is voor de wilgen en zeker voor de vers geplante wilgenstaken.

De afgezette staken werden op stapels gelegd om later te versnipperen en af te voeren naar de biomassacentrale. De beste staken werden apart gelegd om er weer nieuwe wilgen van te maken: zie verderop in dit verslag. Ook is er hout gespaard om een midwinterhoorn van te maken.

De klus in Bronckhorst was snel klaar. Bij de koffie was alle hout al eraf. Daarom zijn we na de koffie vertrokken naar maar liefst drie locaties, namelijk aan de Bronkhorsterweg, de Molenkolk (de kleine kolk om precies te zijn) en de Ieskeet.

Aan de Bronkhorsterweg hebben we de rasters rondom de notenbomen verwijderd. De bomen zijn flink gegroeid, en daarom zijn de rasters niet meer nodig. Sterker nog: de rasters  begonnen de bomen te belemmeren in de groei.

De Kleine Kolk is dit najaar, toen het water nog zeer laag stond, in goede samenwerking tussen de eigenaar en HSL uitgebaggerd en opgeschoond. Rondom de Kleine Kolk hebben we nu de geoogste wilgenstaken geplant. Dat wordt een fraaie rij van knotbomen om het talud meer uitstraling te geven.

Bij de Ieskeet zijn enkele verloren wilgen vervangen door verse exemplaren, zodat daar weer een aaneengesloten natuurlijke windsingel komt te staan.

Tenslotte waren deze dag ook de HoogStamLeu actief. Zij hebben in de boomgaard van Massink gesnoeid.

Na afloop van al deze werkzaamheden hebben we gezellig afgesloten in de Ieskeet met warme snert en een borreltje. De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun inspanningen en keek alvast vooruit naar de volgende werkdag. Ook gaf de ploegleider van de HoogStamLeu een verslagje van hun werk.

Dit was een prima begin van het nieuwe jaar!

IMG_20230107_095101069_HDR

Afbeelding 1 van 28

Ruim ½ km nieuwe ‘hagen voor biodiversiteit’ rondom Steenderen

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) is samen met de gemeente Bronckhorst een project gestart om meer hagen rondom Steenderen aangeplant te krijgen.

Die actie is succesvol: er hebben zich 10 enthousiaste deelnemers gemeld, en die gaan samen 625 m1 bijen- en patrijzenhagen aanplanten in het landschap rondom Steenderen. Voor meer informatie over de soortensamenstelling van de hagen: klik hier. De deelnemers betalen een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest betaalt de gemeente Bronckhorst. Het benodigde plantmateriaal – totaal 2.500 struikjes – is inmiddels besteld; begin 2023 gaan de deelnemers hun nieuwe hagen zelf planten.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied. Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen. Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Nieuwe bomen geplant rondom Steenderen

Mede op basis van advisering door Harry Sesink en Frans Peelen namens Het Steenders Landschap (HSL) heeft Aviko nieuwe bomen aangeplant voor een betere landschappelijke inpassing van zijn nieuwe vrieshuis.
Langs de Dr. A. Ariënsstraat zijn ter hoogte van het hoofdkantoor van Aviko 12 extra linden geplant om de laanstructuur te herstellen. Langs het vrieshuis zijn 20 grotere eiken geplant om de bosschage te versterken. Daarnaast zijn tientallen bomen aangeplant vanaf de rotonde L. Dolfingweg richting Baak en langs de Covikseweg.
Doel van deze aanplant door Aviko is om het vrieshuis meer aan het zicht te onttrekken.

Heeft u als omwonende van Aviko Steenderen hierover nog extra/nieuwe ideeën, neem dan contact op met HSL via info@hetsteenderslandschap.nl . Neem ook contact op met ons als u (nog steeds) zicht heeft op het vrieshuis van Aviko: dan kunt u namelijk, onder bepaalde voorwaarden, een boom krijgen van Aviko. HSL zal uw voorstel dan verder begeleiden richting Aviko.

10 december 2022: Wilgen knotten rond de akker ‘de Kriegerije’ bij Bronkhorst

Op deze koude morgen verzamelden ruim 20 vrijwilligers in “de wei van Gijs” naast het stadje Bronkhorst. Er staan 54 knotwilgen rondom de akker ‘de Kriegerije’. Dat is de akker van ‘het Boek van Bronkhorst’, die door de HSL wordt gehuurd en op een natuurvriendelijke manier wordt beheerd; dat doen we al jaren.

We hebben op deze werkochtend circa 25 wilgen geknot: voor een deel met handzaagwerk, grotendeels met de motorzagen. De – vaak behoorlijk dikke en zware – takken hebben we versleept naar het middengebied op de akker, zodat Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt ze later kan komen ophalen. De takken worden dan door ‘t Onderholt ter plaatse versnipperd en afgevoerd ten behoeve van energieopwekking; daarmee besparen we weer wat gas.

De foto’s hieronder geven een goed beeld van het vele verrichte werk.

Na afloop van het werk fietsten we gezamenlijk naar de Ieskeet, waar Frans voor ons erwtensoep en een Jägermeister had klaar staan: smullen maar.

Attentie: U kunt nog ‘hagen voor biodiversiteit‘ bestellen tot 17 december a.s.; klik hier.

IMG_20221210_091123-Gemiddeld

Afbeelding 1 van 25