Veilig werken bij en met HSL

Het bestuur van het Steenders landschap (HSL) heeft in haar vergadering in november 2021 aandacht besteed aan veilig werken; welke maatregelen zijn nodig om te zorgen en te borgen dat de HSL-vrijwilligers veilig werken? Na die bespreking zijn onder andere veiligheidshelmen aangeschaft die voor iedere vrijwilliger beschikbaar zijn.

In haar vergadering op 5 september 2023 heeft het bestuur opnieuw aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Dat gebeurde aan de hand van de notitie “Veilig werken bij en met HSL”, die u hier (klik) kunt lezen.

Het bestuur rekent ‘zorgen voor veilig werken’ zeker tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden, maar datzelfde geldt voor iedere HSL-vrijwilliger: je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor veilig werken. Daarom raadt het bestuur iedere HSL-vrijwilliger aan om de notitie “Veilig werken bij en met HSL” eens rustig en goed door te nemen.