5 oktober 2023: Algemene Leden Vergadering (ALV) + vervolg op 6 november

De algemene ledenvergadering (ALV) over het Verenigingsjaar 2022-2023 is op donderdag 5 oktober in dorpshuis De Kei in Steenderen gehouden.
Hier (klik) treft u de agenda van deze jaarvergadering aan, met een toelichting bij enkele punten. In die toelichting kunt u lezen dat voor een rechtsgeldig besluit door de ALV over een van de agendapunten het nodig is dat minimaal 50 leden van HSL aanwezig zijn. Er waren tijdens de ALV 33 leden aanwezig, dus te weinig om het beoogde rechtsgeldige besluit te nemen.

Daarom heeft het HSL-bestuur een nieuwe ALV bijeengeroepen op zaterdag 4 november a.s., om 09.00 uur, bij het begin van de werkdag; alle leden van HSL zijn daarover per email geïnformeerd.
In die ledenvergadering op 4 november zal het bestuursvoorstel opnieuw in stemming worden gebracht.

In het verslag van de ALV (klik hier) kunt u de discussie tijdens de ALV nalezen en staat het bestuursvoorstel geformuleerd.

Na de pauze van de ALV op 5 oktober zou HSL-lid Garrit Kets een presentatie houden met unieke filmpjes over: “Wat gebeurt er zoal in het Plantenbos“. Omdat de vergadering langer duurde dan gepland is die presentatie uitgesteld tot een ander moment.