Actie ‘hagen aanplanten’ voor meer biodiversiteit

Het Steenders Landschap (HSL) start deze winter voor het tweede jaar een actie om meer hagen in ons landschap rondom Steenderen aangeplant te krijgen. Vorige winter resulteerde deze actie in 650 m’ nieuwe hagen in ons landschap!

De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap.
Wij willen daar verandering in brengen en zoeken grondeigenaren die deze winter zelf een haag willen aanplanten. Doe je mee?

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.
Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.
Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.

Het Steenders Landschap wil, met financiële steun van de gemeente Bronckhorst, samen met de bewoners van de voormalige gemeente Steenderen heel veel (kilo)meters ‘biodiversiteitshagen‘ realiseren.
Wij stellen plantmateriaal voor hagen beschikbaar, u plant uw haag zelf. Wij hebben twee soorten hagen samengesteld: een bijenhaag en een patrijzenhaag; meer informatie hierover vindt u hier (klik).
U betaalt voor het plantgoed een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest betaalt de gemeente Bronckhorst.

>> Doet u mee: wilt u dan bijgevoegd bestelformulier invullen en uiterlijk 9 december a.s. aan ons terugmailen. <<

Het bestelformulier is bijgevoegd in twee versies:
*)  als Worddoc: klik hier; in dit formulier kunt u uw bestelling intypen en daarna het formulier per email terugsturen naar: info@hetsteenderslandschap.nl
*)  als pdf: klik hier; dat formulier kunt u uitprinten, met de hand invullen, scannen en weer terugsturen naar: info@hetsteenderslandschap.nl
U kunt het ingevulde formulier ook in de brievenbus doen bij dr. A. Ariënsstraat 43 te Steenderen.

Wij bestellen medio december het (gebiedseigen) plantgoed en we verwachten het plantgoed in de loop van februari 2024 aan alle deelnemers uit te leveren; vergezeld van duidelijke plantinstructies.
Daarna kunt u zelf aan de slag om uw haag aan te planten, en er – samen met heel veel dieren en diertjes – van te genieten.