Kruidenrijke akkerrranden ingezaaid: 18 april 2020

Datum activiteit: 18/04/2020 08:30 - 16:30

Bloemenranden in Steenders Landschap

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) hebben op zaterdag 18 april jl. kruidenrijke bloemenranden ingezaaid langs een aantal akkers en weilanden rondom Steenderen. 

Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2 harkers hebben deze vrijwilligers op 25 plaatsen in totaal ruim 26.000 m2 ingezaaid. De twee dagen ervóór had de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.

In het seizoen 2019 heeft Het Steenders Landschap deze actie voor het eerst gedaan. Toen werd 12.000 m2 ingezaaid, en hebben we in de zomer en in de herfst kunnen genieten van fraaie bloemrijke akkerranden. Belangrijker is dat vele patrijzen, muizen, insecten en allerlei andere kleine dieren in die stroken hun voedsel en dekking hebben kunnen vinden. Het ingezaaide kruidenmengsel is een zogenaamd “patrijzenmengsel”, en de tellers van HSL hebben in 2019 dan ook een toename van het aantal patrijzen in ons Landschap kunnen waarnemen.  

Dit jaar is het gelukt om nog meer landeigenaren (boeren en particulieren) enthousiast te krijgen voor deze verrijking van het Landschap en vergroting van de biodiversiteit. Daardoor konden de vrijwilligers ruim tweemaal zoveel grond inzaaien als vorig seizoen.

En nu maar hopen op regen, om de akkerranden in bloei te krijgen!

Henk-harkend-Groot

Afbeelding 1 van 33