13 juli 2022: Vrijwilligersavond op de boerderij familie Boschloo-Pelgrom

Jaarlijks organiseert het bestuur van de HSL een vrijwilligersavond waar, onder het genot van een hapje en een drankje, wordt teruggekeken op het afgelopen werkjaar. Dit keer waren we te gast op de boerderij van Hans Boschloo en Monique Pelgrom. Hun uitnodiging was het gevolg van een gesprek afgelopen voorjaar van HSL-bestuursleden met enkele agrarische ondernemers (op persoonlijke titel) waarin van gedachten gewisseld werd om wat meer gevoel te krijgen op welke manier HSL en agrariërs elkaar kunnen versterken.

Maar liefst 50 vrijwilligers hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging en werden ontvangen in de prachtige tuin van de Hans Boschloo, partner Monique Pelgrom en zonen Jur en Ludo.
Na een korte toelichting op de geschiedenis van de boerderij, de bedrijfsopzet en de taakverdeling tussen de verschillende gezinsleden volgde een excursie over het erf. Voor de vrijwilligers betekende het een unieke inkijk in het reilen en zeilen van een modern veeteelt familiebedrijf.  
Zoals gebruikelijk in Steenderen werd de avond, niet op de laatste plaats dankzij de geweldige gastvrijheid van Monique en haar gezin,  afgesloten met een gezellige “derde helft”.

Namens de HSL bedankten bestuursleden Martin Nieuwenhuis en Harry Sesink de familie Boschloo waarbij zij benadrukten dat ‘samenwerking en begrip voor elkaar’ de sleutels zijn voor een succesvol vervolg.
Monique Pelgrom was blij met de opkomst en de interesse van de vrijwilligers en gaf aan dat boeren en burgers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een prettige leefomgeving. Ook zij benadrukte het grote belang om, in tijden waarbij de tegenstellingen tussen in groepen in de samenleving steeds sterker lijken te worden, samen te blijven optrekken.

IMG_20220713_192517

Afbeelding 1 van 35