16 april 2022: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Bloemenranden in Steenders Landschap

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) hebben op zaterdag 16 april jl. kruidenrijke bloemenranden ingezaaid langs een aantal akkers en weilanden rondom Steenderen. 

Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2 harkers hebben de vrijwilligers bij 17 deelnemers in totaal circa 11.500 m2 handmatig ingezaaid. De dagen ervóór had de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.
Daarnaast waren er nog percelen en stroken die té groot zijn om handmatig in te zaaien. Die 5.500 m2 zijn in opdracht van Het Steenders Landschap door ‘t Onderholt machinaal ingezaaid.
Alles bij elkaar zorgt Het Steenders Landschap dus dit jaar voor ruim 17.000 m2 bloemrijke akkerranden!

In de vorige zomer en herfst hebben we kunnen genieten van fraaie bloemrijke akkerranden. Belangrijker is dat vele patrijzen, muizen, insecten en allerlei andere kleine dieren in die stroken hun voedsel en dekking hebben kunnen vinden; ook in de winter hebben ze daar nog volop gebruik van gemaakt.
Het ingezaaide kruidenmengsel is een zogenaamd “patrijzenmengsel”, en de tellers van HSL hebben sinds 2019 dan ook een toename van het aantal patrijzen in ons Steenderse Landschap kunnen waarnemen.  

En nu maar hopen op regen, om de akkerranden 2022 goed in bloei te krijgen!

Hieronder vindt u wat foto’s van het zaaien en harken:

IMG_20220416_105604-Groot

Afbeelding 1 van 25