Werkdag 9 december 2017

Op 9 december 2017 werd de afsluitende werkdag van 2017 georganiseerd in de boomgaard van Massink. Er waren circa 20 vrijwilligers aanwezig, ondanks dat het slecht weer was.

Er werk gestart met koffie en een welkomstpraatje bij de notenboomgaard van Massink aan de bronkhorsterweg. We konden weer genieten van het fraaie uitzicht op het historische stadje Bronkhorst, de Bronkhorster Molen (in 1844 gebouwde korenmolen) en natuurlijk de molenkolk (vis- en vogelrijke zijtak van de IJssel).

Een groot deel van de singels rondom de boomgaard ‘Massink’ hebben we al gesnoeid op de vorige werkochtend. Enkel het deel langs het wandelpad aan de Molenkolk moest deze dag nog verwijderd worden. Het was allemaal vrij dun hout dat we gemakkelijk met de handzaag en takkenschaar konden snoeien. Het gesnoeide hout is na afloop versnipperd.

Er zijn ook een aantal rasters ronde de notenbomen herplaatst om vraat van vee te voorkomen.

Na de koffie zijn we met de wilgen rond de ijsbaan aan de slag gegaan. De wilgen zijn opgesnoeid, rasters verwijderd en de wilgen aan de zijde van de melkfabriek geknot. Er is ook een start gemaakt met het bouwen van een afdak voor de HSL aanhanger. Deze stond tot nu toe gastvrij bij de familie Garritsen in Toldijk, maar uit praktische overweging is er gekozen om deze vanaf nu bij de ieskeet te stallen. Er werd uiteraard afgesloten met een kop soep.