“Schriftelijke jaarvergadering 2020” afgesloten

Datum activiteit: 25/10/2020 12:00

Op 11 oktober 2020 kregen alle HSL-leden het Jaarverslag 2019-2020 van HSL toegezonden. Daarmee werd de “schriftelijke jaarvergadering 2020” van HSL geopend.
In de 2 weken sindsdien hebben we per email 7 reacties van leden ontvangen: allemaal positieve reacties, en geen nadere vragen.
Behalve de vraag hoeveel leden HSL per 30 juni 2020 had; dat waren er 219, en niet 2019 zoals abusievelijk in het Jaarverslag stond.
Nu er binnen de 2-weekstermijn geen vragen zijn binnengekomen die nadere beantwoording vergen is de procedure per 25 oktober 2020 beëindigd.
De voorstellen van het Bestuur, zoals verwoord in par. 5 van het Jaarverslag 2019-2020 (klik hier), zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld.
Met dank aan Rob Krassenberg, die het Bestuur verlaat, en met een welkom aan Martin Nieuwenhuis, die toetreedt tot het Bestuur.
 
>> De ‘schriftelijke jaarvergadering 2020‘ van Het Steenders Landschap is per 25-11-2020 gesloten. <<