GEEN werkdag op 15 januari 2022

Ons eerdere bericht van 22 december 2021 berustte helaas op teveel optimisme van uw bestuur.
We weten inmiddels dat we pas op vrijdag 14 januari a.s. van de Regering horen hoe het verder gaat met de coronamaatregelen.
Dat is te laat om nog een werkdag op de ochtend erná te organiseren.
De reservering voor zaterdag 15 januari vervalt dus.
Gezien de onzekere situatie maakt het bestuur nu geen nieuwe reservering voor onze eerstkomende werkdag.
De leden krijgen per email tijdig – één week tevoren – bericht wanneer we weer een werkdag gaan houden.

Data voor de werkdagen in het seizoen 2021-2022:

datum en start-tijdwat doen we?
zat ??-01-2022, 08.45 u
reservering voor werkdag
zat 05-02-2022, 08.45 u
geplande werkdag
zat 12-03-2022, 08.45 u
geplande werkdag
zat 16-04-2022, 08.45 u
zaaidag akkerranden
woe 15-06-2022, 08.45 u
vrijwilligersavond: werk + BBQ
woe 13-07-2022, 19.30 u
zomerwerkavond

———————————————————————————————-