Nieuwe bomen geplant rondom Steenderen

Mede op basis van advisering door Harry Sesink en Frans Peelen namens Het Steenders Landschap (HSL) heeft Aviko nieuwe bomen aangeplant voor een betere landschappelijke inpassing van zijn nieuwe vrieshuis.
Langs de Dr. A. Ariënsstraat zijn ter hoogte van het hoofdkantoor van Aviko 12 extra linden geplant om de laanstructuur te herstellen. Langs het vrieshuis zijn 20 grotere eiken geplant om de bosschage te versterken. Daarnaast zijn tientallen bomen aangeplant vanaf de rotonde L. Dolfingweg richting Baak en langs de Covikseweg.
Doel van deze aanplant door Aviko is om het vrieshuis meer aan het zicht te onttrekken.

Heeft u als omwonende van Aviko Steenderen hierover nog extra/nieuwe ideeën, neem dan contact op met HSL via info@hetsteenderslandschap.nl . Neem ook contact op met ons als u (nog steeds) zicht heeft op het vrieshuis van Aviko: dan kunt u namelijk, onder bepaalde voorwaarden, een boom krijgen van Aviko. HSL zal uw voorstel dan verder begeleiden richting Aviko.