Februari 2021: Standpunt HSL over hoge windmolens

In het kader van de discussie die in het hele land en ook in onze gemeente wordt gevoerd over plaatsing van hoge windmolens heeft de gemeente Bronckhorst onder andere onze vereniging Het Steenders Landschap (HSL) uitgenodigd om hierover mee te praten. 
Ten behoeve van dat overleg heeft het bestuur van de vereniging Het Steenders Landschap (HSL) het volgende standpunt ingenomen over hoge windmolens in ons landschap

1) Vanuit de doelstellingen van onze landschapsvereniging zijn wij tegen het plaatsen van hoge windmolens in ons landschap. Deze leiden tot verdere verrommeling van ons toch al behoorlijk aangetaste kwetsbare open landschap.

2) Wij roepen eenieder op om beter na te denken over alternatieven voor energiewinning die ons landschap minder belasten. 

3) Als en wanneer plaatsing van hoge windmolens in onze gemeente onvermijdelijk is, dan heeft het vanuit landschapsbelang de voorkeur om dat niet/minder in open vlakke gebieden te doen en meer in beboste gebieden, omdat hoge windmolens daar soms iets minder verstorend kunnen zijn.