12 februari 2023: 650 m hagen erbij rondom Steenderen

De vereniging Het Steenders Landschap (HSL) heeft samen met de gemeente Bronckhorst gezorgd voor 650 meter nieuwe hagen rondom Steenderen.

Vrijdag 10 februari werden de 2500 bestelde struikjes door Boomkwekerij Klanderman uit Halle afgeleverd in een schuur bij Bronkhorst. Die middag hebben 6 vrijwilligers van HSL al die struikjes herverdeeld in stapels per deelnemer. En op zaterdagochtend kwamen 10 enthousiaste deelnemers aan de actie hun bestelde plantmateriaal afhalen. Een deelnemer deed dat zelfs per fiets, zie bij de foto’s. Dezer dagen planten de deelnemers hun nieuwe hagen zelf. De deelnemers betaalden een beperkte eigen bijdrage van EU 2,- per m1 haag, de rest is betaald door de gemeente Bronckhorst.

Heggen en hagen in het landschap leveren naast hun schoonheid ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in ons buitengebied.

Ze zijn een schatkamer voor vele soorten planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren; ze zijn ook belangrijke ‘verkeerswegen’ waardoor deze soorten zich veilig door het landschap kunnen verplaatsen.

Hagen creëren luwte, geven dekking en zijn een bron van voedsel voor vele insecten (bijen, zweefvliegen, hommels etc.), vogels als patrijs en fazant maar ook voor kleine zoogdieren zoals de egel.