Ingelaste zaaidag

Datum activiteit: 13/04/2019 08:15 - 14:00

Op zaterdag zaterdag 13 april 2019 is een extra werkochtend van Het Steenders Landschap.

We gaan die ochtend op 12 akkerpercelen rondom Steenderen bloemenranden inzaaien

De percelen worden eerst zaaigereed gemaakt (gefreesd) door ‘t Onderholt. Daarna gaan wij elk perceel met de hand inzaaien met bloemenzaad: een speciaal  “patrijzenmengsel”. En natuurlijk gaan we het zaad aansluitend onderharken. Dat harken is zwaar werk, dus de zaaiers en de harkers gaan afwisselen. 

ZELF meenemen: een “zaaivat” of een wasteiltje, en een brede hooihark met handschoenen.

 

Programma zaterdag 13-04-2019:

08.15u         verzamelen bij Nico Koomans, Emmerweg 3: koffie + intro + ARBO [dus half uur eerder dan gewoonlijk]

08.30u         aan het werk, te beginnen op het perceel van Nico

10.30u         pauze met koffie/thee op locatie

12.30u         broodjes, op locatie

ca 14.00u    gezamenlijke afsluiting met borreltje bij Gijs Wildeboer in Bronkhorst

 

Als het op 13 april regent, kan deze werkochtend niet doorgaan. Daarom is het voor deze speciale werkdag noodzakelijk om je tijdig van tevoren AAN te MELDEN: meld je z.s.m. aan per email.

Als de deze werkdag niet door gaat, krijg je daarvan vrijdag 12 april per email bericht: houd die dag en avond dus je email in de gaten!