Oktober 2020: Jaarvergadering afgelast

Het verenigingsjaar van HSL loopt van 1 juli tot 30 juni. In de voorgaande jaren organiseerde het bestuur in oktober een zogenaamde “Algemene Leden Vergadering (ALV)”. Daarin vertelde het Bestuur wat er in het voorbije jaar zoal was gedaan, en werden de jaarcijfers gepresenteerd en behandeld. Tenslotte verleenden de aanwezige leden “decharge aan het bestuur over het beleid in het voorgaande jaar”; in gewoon Nederlands: de leden keurden het beleid goed.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) was dit jaar gepland op dinsdagavond 13 oktober 2020. Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door de coronamaatregelen, en omdat een aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur echter moeten besluiten om dit keer geen fysieke ALV te houden.

De op 13-10 geplande ALV GAAT DUS NIET DOOR.

In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van een schriftelijk Jaarverslag. Dat Jaarverslag hebben wij op 11 oktober aan alle HSL-leden toegezonden met daarin ook een uitleg over de verdere procedure van de “schriftelijke ALV”.