11 oktober 2020: Schriftelijke jaarvergadering gestart

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze Vereniging vindt gebruikelijk plaats in oktober. Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door de coronamaatregelen, en omdat een aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur moeten besluiten om dit jaar geen fysieke ALV te houden in een zaaltje.

In plaats daarvan organiseert het Bestuur dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van een schriftelijk Jaarverslag. Dat Jaarverslag hebben wij op 11 oktober aan alle HSL-leden toegezonden met daarin ook een uitleg over de verdere procedure van de “schriftelijke ALV”.