17 april 2021: Kruidenrijke akkerranden ingezaaid

Bloemenranden in Steenders Landschap

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap (HSL) hebben op zaterdag 17 april jl. kruidenrijke bloemenranden ingezaaid langs een aantal akkers en weilanden rondom Steenderen. 

Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2 harkers hebben deze vrijwilligers bij 15 deelnemers in totaal circa 10.000 m2 handmatig ingezaaid. De twee dagen ervóór had de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.
Daarnaast waren er nog percelen en stroken die té groot zijn om handmatig in te zaaien. Die 20.000 m2 zijn in opdracht van Het Steenders Landschap door ‘t Onderholt machinaal ingezaaid.
Alles bij elkaar zorgt Het Steenders Landschap dus dit jaar voor circa 30.000 m2 bloemrijke akkerranden; dat is 15 % meer dan in 2020 en bijna 3 keer zoveel als in 2019 – het eerste jaar.

Ondanks dat het erg droge jaren 2019 en 2020 waren hebben we in de zomer en in de herfst toch kunnen genieten van fraaie bloemrijke akkerranden. Belangrijker is dat vele patrijzen, muizen, insecten en allerlei andere kleine dieren in die stroken hun voedsel en dekking hebben kunnen vinden. Het ingezaaide kruidenmengsel is een zogenaamd “patrijzenmengsel”, en de tellers van HSL hebben sinds 2019 dan ook een toename van het aantal patrijzen in ons Landschap kunnen waarnemen.  

En nu maar hopen op regen, om de akkerranden 2021 goed in bloei te krijgen!

Zaaiteam-I-bij-Wigman-op-Rha-Middel

Afbeelding 22 van 22