Snoeiers fruitbomen gezocht!

De werkgroep ‘HoogStamLeu’ van onze vereniging verzorgt sinds vele jaren het onderhoud van circa 260 hoogstambomen in de drie boomgaarden, die HSL in beheer heeft. Dat zijn:

  • de boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg
  • de boomgaard van Massink, achter de huizen aan de andere zijde van de Molenkolkweg
  • de boomgaard van Addink aan de Wehmestraat hoek Paardestraat.

De HoogStamLeu doen leuk en noodzakelijk snoeiwerk, want: “snoeien doet groeien”, en dat moet goed begeleid worden.
De HoogStamLeu snoeien in het winterseizoen wat loopt van half november tot eind februari, op zaterdag en soms ook op een doordeweekse dag.
Ook is er nog een zomersnoeidag.

De HoogStamLeu zoeken versterking met nieuwe hoogstamsnoeiers!
Wie in het vervolg wil meewerken met deze Leu meldt zich aan via
info@hetsteenderslandschap.nl