Werkdag 13 maart 2021 GAAT NIET DOOR !!

Helaas zal dit nieuwsbericht niet als een verrassing komen.
Gezien de voortdurende corona-situatie heeft het bestuur van Het Steenders Landschap moeten besluiten om de geplande werkochtend op zaterdag 13 maart a.s. niet door te laten gaan.
De corona-situatie en de huidige corona-ontwikkelingen maken het nog steeds onmogelijk om dan een veilige en verantwoorde werkdag te organiseren.
Bij dit besluit heeft het bestuur meegewogen dat veel van onze zaterdagse werkers tot de corona-risicogroep behoren, en dat de meesten op 13 maart nog niet gevaccineerd zullen kunnen zijn.