Mei 2021: Plan voor Dorpsbos Steenderen

Sinds najaar 2019 heeft Het Steenders Landschap een werkgroep Dorpsbos Steenderen.
Deze werkgroep heeft zich ten doel gesteld om voorstellen te maken om het Plantenbos (een bos uit de ruilverkavelingperiode, zie kaartje) te revitaliseren, en om er een aantal functies in te creëren die horen in een dorpsbos, zoals bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk wandelpad en kinderspeelplekken.

De werkgroep heeft hiervoor een voorstel gemaakt.
Het voornemen was om over het plan in overleg te gaan met andere Steenderense Verenigingen om samen een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor de aanpak en invulling van dit dorpsbos. Ook een overlegavond met belangstellende gebruikers van het bos staat in de planning. Helaas moest de werkgroep vanwege de corona-maatregelen deze activiteiten opschorten; thans valt nog niet te voorzien wanneer dit weer kan starten.

Het “Plan voor verfraaien en multifunctioneler inrichten van het
dorpsbos
” – in de versie van mei 2021 – kunt u hier inzien.