Werkdag 14 maart 2020: gesnoeide takken opruimen in de boomgaarden en bomen planten in het Plantenbos

De HoogStamLeu hebben afgelopen winter veel werk verzet, en dit heeft dus veel snoeihout opgeleverd. In de boomgaard van Massink en de boomgaard van Linzell is het snoeihout ter plekke verwerkt in een takkenril ten behoeve van egels, bunzing, marters andere kleine zoogdieren, padden, vogels, insecten etc. Met extra dank aan HSL-lid Andre die telkens weer met zijn tractor met aanhanger paraat was om het snoeihout te verzamelen op de aanhanger.

In de boomgaard van Addink heeft HSL-lid Frans zijn auto als tractor gebruikt, met aanhangwagen voor het verzamelen van het snoeihout. Het is een 4-wiel-drive maar Frans heeft zich geheel vast gereden. Met handkracht is het gelukt zijn auto er weer uit te drukken. Resultaat: een smerige auto. De takken zijn tijdelijk in de droge sloot naast de boomgaard gegooid. Later zijn de takken op een avond versnipperd met assistentie van vrijwilligers. Diezelfde avond zijn ook de wilgentakken bij Gijs Wildeboer versnipperd. Alle snippers zijn door Wilfried Berendsen van ’t Onderholt afgevoerd naar de biomassacentrale in Lochem, waar zij energie hebben geleverd.

In het Plantenbos hebben we een drietal grote beuken geplant. Dit was een zware klus om grote gaten te graven in de vette klei. In het bos is gezocht naar bladaarde en wat beter grond zodat de wortels voeding hebben; in alleen zware kleibonken hebben de bomen geen kans. In de weken erna zijn een aantal vrijwilligers druk geweest om deze bomen vaak water te geven. Om zeker te zijn dat ze de droge zomer overleven zijn ze ook nog eens extra sterk teruggesnoeid.

Ook de poel in het Plantenbos is schoon gemaakt. Takhout wat de jeugd in de poel had gegooid is verwijderd.


20200314_103640-Groot

Afbeelding 1 van 49

Werkdag 8 februari 2020: Knotten, snoeien en planten in Bronkhorst

Verslag van de werkdag op 8 februari 2020

Op deze mooie rustige zaterdag 8 februari verzamelden zo’n 25 leden van Het Steenders Landschap (HSL) om 08,45 uur aan de Onderstraat in Bronkhorst.

Na koffie en de werk- en veiligheidsinstructie gingen we aan de slag:
1) De meeste werkers hebben de wilgen van Gijs Wildeboer geknot, en wilgestaken geplant op diverse opengevallen plekken. Verder hebben we uitgroei op de wilgenstammen verwijderd.
De dag ervóór, op vrijdag 7 februari, had de schooljeugd van groep 8 van de Pannevogel deze wilgen al aangepakt (zie het bericht op deze website), maar dat werk kregen ze niet af; zaterdag hebben we de rest gedaan.
2) Een groep van circa 5 man is aan het werk gegaan in en aan de singel van Van Veldhuizen in de nabijheid van Bronkhorst: snoeiwerk, en nieuwe populierenstaken planten.
3) De HoogStamLeu zijn gaan snoeien in de boomgaard van Addink aan de Paardestraat/Wehmestraat.

Vanaf 12.30 uur hebben we de werkochtend gezellig en lekker afgesloten in de Ieskeet, traditioneel met soep en een borrel.

IMG_20200208_085536-Groot

Afbeelding 1 van 47

7 februari 2020: “Je school kan de boom in”: wilgen knotten in Bronkhorst

Je kan de boom in”, zal elke scholier wel eens verzuchten. Vrijdag 7 februari was het zover, want toen “kon je school de boom in”. Die dag hadden de leerlingen van groep 8 van de Steenderse basisschool “de Pannevogel” een bijzondere schoolochtend: zij gingen wilgen knotten in Bronkhorst. Dat werd georganiseerd en begeleid door mensen van de natuur- en landschapsvereniging “Het Steenders Landschap”.

Ter voorbereiding hadden de leerlingen maandag op school al een les “wilgen” gekregen door Karin van “Het Steenders Landschap (HSL)”. Daarin werden vragen behandeld zoals: wat is een wilg, wat is het nut van een wilg, wie wonen er in een wilg, waarom knotten we wilgen?

Vrijdagochtend fietsten de scholieren onder leiding van juf Daniëlle samen naar de Onderstraat in Bronkhorst, waar een weide met een rij hele oude en dikke wilgen wachtte: die “wilgen van Gijs” moesten geknot worden. Na een korte instructie over wat te doen, en over veilig werken ging de hele groep enthousiast aan het werk. Het was prachtig zonnig weer, en dan is het best goed toeven boven in een wilg met vriendjes en vriendinnetjes! “Dit is veel leuker dan een gewone les” was regelmatig te horen, en verder veel gezaag, “van onderen”, vallende takken en gezang!

20200207_111917 (Groot).jpg
deze wilg hebben we samen helemaal geknot!

De wilgenochtend werd afgesloten met lekkers, en met uitleg door meneer Stef over het maken van een midwinterhoorn van wilgenhout: interessant. Sommige scholieren lukte het zelfs om enkele klanken uit de midwinterhoorn te blazen!

20200207_092727-Groot

Afbeelding 1 van 15

Werkdag 11 januari 2020 – Wilgen knotten bij Rha

Verslag van de eerste HSL-werkochtend van 2020 [FvH].

Op deze frisse zaterdag ochtend zijn we met ca 30 personen aan de slag gegaan. Onder het genot van een kopje koffie met cake werd het nieuwe jaar ingeluid, en is de werk- en veiligheidsuitleg gedaan. Er waren 3 klussen:

  1. De HoogStamLeu zijn aan het snoeien gegaan in de boomgaard van Massink aan de Molenkolkweg. 
  2. Een groep van 8 man ging naar de boerderij van Marcel van der Steen aan de Eekstraat in Steenderen. Zij hebben daar de wilgenstaken geplant, die we in december tijdens de werkochtend hadden geoogst.
    Op het terrein van deze boerderij zijn ook enkele eikenbomen en een meidoornhaag aangeplant. Daardoor is een zogenaamd “landschapelement” versterkt dat heel belangrijk is in de omgeving; door dit landschapselement te versterken blijft een plek met dekking voor wild (reeën en patrijs) in stand. Het is mooi dat boer Marcel daaraan van harte meewerkt. 
  3. Het grootste deel van de werkploeg ging in de uiterwaarden bij Rha de wilgen van de familie Lamers knotten; deels als handwerk en deels met de motorzagen. Er zijn ook nog wat wilgenstaken geoogst, die elders mogen opgroeien tot nieuwe wilgen.
    De familie Lamers had een tractor-combinatie ingericht voor de koffiepauze met strobalen om te zitten: comfortabel en gezellig!

Na gedane arbeid was het goed toeven in de Ieskeet, waar de dames Ria Riethorst en Gerda Vredegoor ons verrasten met boerenkool met spek, braadworst en garnituur.
Veel dank aan deze attente dames: het was smullen!

20200111_093703-Middel

Afbeelding 1 van 110

Het Steenders Landschap krijgt “duurzame ster 2019”

Woensdagmiddag 18 december 2019 onthulde wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst, samen met enkele leden van Het Steenders Landschap de tegel waarop de “duurzame ster 2019” is vastgelegd.

Deze ere prijs is door de gemeente Bronckhorst uitgereikt aan de Vereniging Het Steenders Landschap als blijk van waardering voor ruim 16 jaar werken aan het onderhoud en verbeteren van het landschap rondom Steenderen, en als stimulans om daarmee door te gaan.

IMG_20191218_141133

Afbeelding 1 van 3

Een tweede tegel met de “duurzame ster 2019” heeft HSL gekregen om zelf ergens te plaatsen in of rondom Steenderen. Suggesties voor de beste plaats zijn welkom via info@hetsteenderslandschap.nl

Werkdag 14 december 2019 – wilgenknotten aan de Paardestraat

Verslag van de tweede HSL-werkochtend van het seizoen ’19-’20

Op een wederom stormachtige ochtend met harde wind, regen en zelfs hagel en een regenboog, verzamelden zo’n 20 vrijwilligers bij de Ieskeet voor de 2de keer dit winterseizoen. Tijdens de start van de werkdag, met koffie van Karin en Frans, werden we verrast door “hoog bezoek” van de gemeente Bronckhorst: wethouder Paul Hofman en ambtenaren Willy Toonk en Eric Mol brachten ons onverwacht een bezoek. Zij brachten ons lekker kerstbrood én een ereprijs. De wethouder reikte namens de gemeente de “duurzame ster 2019” uit aan alle vrijwilligers van Het Steenders Landschap, als waardering en dank voor ons werk aan het landschap rond Steenderen.  

Daarna gingen we de wilgen van Cor Vredegoor knotten aan de Paardenstraat. Met de vrijkomende staken hebben we twee oude wilgen aan de Paardenstraat uitgebreid tot een rij van 11 wilgen.

De HoogStamLeu zijn in de boomgaard van Addink begonnen met het snoeien van de fruitbomen. We hebben ook de heg in deze boomgaard gesnoeid

Namens Het Steenders Landschap nam Harry Sesink, een van de oprichters en al 16 jaar bestuurslid van HSL, de tegel met “de duurzame ster 2019” in ontvangst. Hij bedankte de gemeente voor deze erkenning van ons aller werk, en zei te verwachten dat de goede samenwerking met de wethouder en de ambtenaren zal kunnen worden voortgezet.

Op  woensdag 18 december om 14:00u wordt onze tegel officieel geplaatst in de “Duurzame Walk of fame” in de stoep van het gemeentehuis in Hengelo. Iedereen is daarbij welkom, dus komt allen!

Daarna gingen we toch met ruim 20 man aan ons werk. Een ploeg van de HoogStamLeu in de boomgaard van Addink aan de Wehmestraat, de anderen gingen de wilgen van Cor Vredegoor aan de Paardestraat. Het was een koude en winderige ochtend, met af en toe een buitje regen.   

In de boomgaard van Addink werd een hele oude wilg geknot en een meidoornhaag gesnoeid. De HoogStamLeu werkten aan de fruitbomen. André Memelink bracht met zijn tractor met aanhanger de afgezaagde wilgentakken naar de wei van Vredegoor, waar het andere deel van de groep de hele ochtend bezig was met wilgen knotten. Halverwege de ochtend brachten Karin en Frans koffie met de rest van het kerstbrood: dat hadden we wel verdiend!

Ondertussen was de tractor naar een andere oude wilg om deze voor de lunch nog kaal te krijgen. Dikke blubber en prikkeldraad hielden ons niet tegen. Om 12:20u, na 6 nieuwe wilgenstaken gepoot te hebben, was het werk van de tractor-ploeg klaar en vlak daarna kwam ook de grote groep terug voor de overheerlijke erwtensoep, broodjes met knakworst en mosterd, en een borreltje voor wie wilde. Rond 13:00u was iedereen verzadigd en kon de afwas gedaan worden door onze geweldige cateringploeg.

Het was weer een heerlijke dag en hopelijk zien we u allen op 11 januari 2020 weer terug.

Namens Het Steenders Landschap wens ik u een fijne kerst, goed uiteinde en gelukkig 2020.

Mariska Schoon 

Vrijwilligster, journalist en EHBO bij HSL